Nieuwsberichten

 

Ontmoeting van provinciale besturen in Wittem
 

Dit jaar worden beslissende stappen gezet om de besluiten van het Generaal Kapittel van 2016 te realiseren. Na de buitengewone visitaties in ons deel van Europa wordt nu gewerkt aan een apostolisch plan voor de Conferentie Europa, dat gepresenteerd wordt in de najaarszittingen van de provinciale kapittels.

Als een tussenstap roept het Generaal Bestuur de provinciale besturen per regio bijeen. Van


Brief Generaal Overste nav seksueel misbruik
 

De Generaal-overste van de redemptoristen, pater Michael Brehl, heeft op 20 augustus 2018 redemptoristen en hun medewerkers overal ter wereld gevraagd om de brief van paus Franciscus over seksueel misbruik ter harte te nemen en breed te verspreiden. Hij schrijft o.a.:


"De Heilige Vader nodigt ons uit tot een grotere solidariteit met vooral de kwetsbare en de gewonden en hij roept ons op tot gebed

... meer

Pater Wolfgang Gerhard (D) gestoriven
 

Op 9 augustus 2018 overleed in de communiteit van Bonn pater Wolfgang Gerhard. Hij werd 77 jaar. In zijn pastorale leven was hij 35 jaar volskmissionaris en overste van verschillende kloosters.

De uitvaartviering is op vrijdag 17 augustus om 14 uur met aansluitend de begrafenis op het nabijgelegen Nordfriedhof.


Pater Hermann Schmid (CH) gestorven
 

Op 5 augustus stierf in Kreuzlingen (CH) pater Hermann Schmid. Hij was de oudste redemptorist in Zwitserland en 95 jaar oud.

Hij was o.a. leraar in Matran, pastoor in Kreuzlingen en vertaling in het generalaat in Rome.

De begrafenis is op vrijdag 10 augustus om 10 uur op het kerkhof van de redemptoristen in Kreuzlingen-Bernrain. Aansluitend is om 10.30 uur de afscheidsviering in de parochiekerk St.

... meer

Buitengewone visitaite in Gent
 

Op 8 en 9 mei was de verkorte 2e buitengewone visitatie in onze provincie, nu in het Nederlands en in de gastvrije Clemenspoort in Gent. Er waren in totaal 34 deelnemers, 15 redemptoristen en 19 met ons verbonden leken, uit Nederland en België. De visitator was p. Alberto Eseverri. Hij was blij met de grote deelname van leken aan deze visitatie: "Het is goed dat je er bent. Alsjeblieft, daag ons


Buitengewone visitatie in Neustadt
 

De eerste van de twee Duitstalige buitengewone visitaties vond van 24 tot en met 27 april plaats in Neustadt a.d. Weinstrasse, Duitsland. Er waren 37 deelnemers, 32 van de provincie St.-Clemens (uit Duitsland, Nederland en Zwitserland) en 5 uit de provincie Wenen-München (uit zowel Duitsland als Oostenrijk). Dus, inclusief twee Indonesische medebroeders die in de provincie St.-Clemens werkten,


Master Class over vredeswerk
 

"Wat is het paradigma voor je eigen leven?" Dat was een vraag gesteld door Prof. Martin McKeever C.Ss.R. aan het einde van een jaarlijkse 'Master Class' op 14 april 2018 in het klooster van Wittem, Nederland. Zijn publiek bestond voornamelijk uit een groep jonge mannen van het Collegium Josephinum in Bonn (CoJoBo, Duitsland) en Redemptorist Volunteer Ministries. Martin McKeever, directeur van de


Communicanda 1
 

Onlangs verscheen de vertaling van Communicanda I van het generaal bestuur van de redemptoristen. Een ‘communicanda’ is een belangrijk rondschrijven van het generaal bestuur, te vergelijken met een encycliek. Met dit rondschrijven moedigt het bestuur de gemeenschap aan, om stappen te zetten in het vitalisering van het leven en werken van de redemptoristenfamilie. Een PDF van het document,

... meer

Klooster Wittem heeft een te grote jas
 

Sinds de redemptoristen zich 182 jaar geleden vestigden in Wittem, is het klooster uitgegroeid, eerst tot een studiehuis van formaat, en nu bijna een eeuw lang tot een drukbezochte bedevaart-plaats. Omdat we een groot kloostercomplex ter beschikking hebben, konden we een veelzijdig pastoraal activiteitencentrum worden: een pelgrimsoord in de brede zin van het woord.

 

Daar kunnen we trots op zijn,

... meer

Feest van Peerke Donders in Tilburg
 

dsc01973.2_160Op 14 januari werd in Tilburg Petrus Donders herdacht met vele activiteiten, waarvan de eerste en de laatste een primeur waren.

Een terugkerende thema deze dagen was de zeer recente discussie over het standbeeld aan het Wilhelminapark, waarbij iedere spreker er op attendeerde dat dit niet het zelfbeeld van Petrus Donders was, maar zijn tijdgebonden weergave aan het begin van de twintigste eeuw

... meer

Provinciaalswissel in Wittem
 

Op zaterdag 6 januari 2018 vond in Wittem de officiële provinciaalsoverdracht plaats tussen de paters Johannes Römelt en Jan Hafmans. De beide paters gingen gezamenlijk voor in de eucharistieviering in de kloosterkerk en verwoorden – naar aanleiding van de lezingen van de dag (Ópenbaring van de Heer) – wat voor hen terugkijkend op de afgelopen jaren het goud, de mirre en de wierook waren.

Daarna

... meer

Pelgrims uit Muiden bezoeken Peerke Donders Park
 

Op 8 november 2017 heeft p. Jan Haen cssr tezamen met een veertigtal pelgrims uit zijn parochie van Muiden e.o. een bezoek gebracht aan het Peerke Donders Park in Tilburg. Tijdens het bezinningsmoment in de kapel heeft hij het levensverhaal van Petrus Donders, getekend op een schoenendoos uit één stuk, gepresenteerd en een portret van Petrus Donders overhandigd aan de Stichting Petrus Donders.

... meer

Klik hier voor oudere berichten