Nieuwsberichten

 

Overdracht van de redemptoristische missie in Libanon aan de Provincie Liguori
 

Na een lang proces van gezamenlijk overleg en experimenteren vond op 10 mei 2017 de officiële overdracht van de missie van de redemptoristen in Libanon plaats, en wel van de provincie St- Clemens aan de provincie Liguori. Deze overdracht was reeds voorbereid door pater provinciaal Hermann ten Winkel en p. Guido Moons; na bijna tien jaar en nadat twee jaar geleden in Wittem al een verdrag voor de


Pater Pim Lentz (NL) gestorven
 

Op 14 mei 2017 overleed in Roermond (NL)  p. Pim Lentz, 83 jaar oud.

Na enkele jaren als missionaris keerde hij terug naar Nederland, ging in de gezondheidszorg werken en werd pastor in het dekenaat Thorn.

De uitvaartviering is op vrijdag 19 mei om 10.30 uur in de parochiekerk St.-Martinus in Beegden. Aansluitend is de begrafenis op kerkhof bij de kerk. De avondwake is op donderdag 18 mei om 19.00

... meer

Clemensdag 2017 in de nieuwe Clemenspoort in Gent
 

De jaarlijkse Clemensdag, de ontmoetingsdag voor de gehele redemptoristische familie, was op zaterdag 29 april in Gent, in de Clemenspoort. De Clemenspoort is het nieuwe pastorale project van de redemptoristen, samen met de basisgemeenschap Effata.

 


 

Mgr. Luc Van Looy, bisschop van Gent, sprak in zijn inleiding in de ochtend over het 'lezen van de tekenen van de tijd': "Gedurende de hele

... meer

Aktion Asrama 2017 vom CoJoBo
 

Onder het motto 'Mama Nita heeft een nieuwe keuken nodig' willen leerlingen, ouders en leraren van het CoJoBon samen proberen om de noodzakelijke middeln voor juist deze keuken bijeen te brengen.

Alle informatie kunt u in ondersteunende Flyer (in het Duits) vinden.
Als vast dank voor uw eventuele bijdrage.


  


... meer

Jongeren in de wijde wereld: het Volunteeringproject van de redemptoristen
 

Vanuit Bonn sturen de redemptoristen jaarlijks een tiental jonge mensen, na afloop van hun middelbare school, naar een uitdagende plek in de wereld, waar deze zich gedurende een jaar als vrijwilliger inzetten en levenservaring en inspiratie opdoen. Als wereldwijde gemeenschap beschikt de congregatie veel van dergelijke plekken op alle continenten. Meer is te lezen op www.rvm-volunteering.org


P. Karl Siepen gestorven
 

Op 6 april 2017 stierf in Trier p. Karl Siepen, 93 jaar oud.

De begrafenis op het Hauptfriedhof (ingang Hospitalsmühle) is op woensdag 12 april om 11.30 uur. Om 13 uur is dan de viering in de ziekenhuiskapel van de Barmhartige Broeders, Nordallee 1. Aanslutiend aan de viering is er in het gastenhaus van de Brüderkrankenhaus nog een koffietafel.

Er is een bus van het kerkhof naar het ziekenhuis van

... meer

Bijeenkomst over sociaal pastoraat in Bochum (D)
 

Van 20 tot 22 maart was er een vergadering van de werkgroep Sociaal Pastoraat van de Conferentie Europa in Bochum. Vorige bijeenkomsten waren in Luxemburg, Barcelona, Lyon en Wenen.

Dit jaar dus in Bochum, omdat daar in 2013 in de Hustadt, aan de rand van de stad, een bescheiden initatief van sociaal pastoraat is opgestart in samenwerking met de Clemensprovincie, de Missionsschwestern en het

... meer

Workshop over Encycliek Laudato Sì
 

Op zaterdag 11 maart jl. hield prof. Martin McKeever C.Ss.R. van de Accademia Alfonsiana (Rome) in Wittem een workshop over de encycliek Laudato Sì. Onder zijn gehoor was een twintigtal leerlingen van het Collegium Josephinum Bonn, medewerkers, geassocieerden en redemptoristen. Het was inmiddels de vierde keer dat Pater McKeever ons meenam in de wereld van de moraaltheologie, de


Effata viert 20-jarig bestaan
 

Op zaterdag 18 februari vierde Effata in een viering in de kapel aan de Stropkaai in Gent haar 20-jarig bestaan. Dat gebeurde met een viering waarin p. Jan Hafmans, vicaris van de provincie St.-Clemens, voorging. Effatalid Tom Vermeire gaf een overzicht van de geschiedenis van Effata, waarbij de oprichter p. Guido Moons niet onvermeld bleef. Ook bedankte hij de Broeders van Liefde voor de


Kick-off vrijwiligerswerking Clemenspoort sterk gestart
 
In april start het vernieuwende pastorale project van de redemptoristen Clemenspoort in Gent. De belangrijkste partner van de redemptoristen is de basisgemeenschap Effata. De Clemenspoort zal uit een groot aantal activiteiten bestaan. Voor de uitvoering zijn veel vrijwilligers nodig.
Daarom was er op zaterdag 11 februari een zgn. kick-off in de Effatazaal. Zo'n 40 vrijwilligers waren aanwezig en
... meer

Overdracht Kapel in 't Zand, Roermond (NL)
 

Op donderdag 22 december vond in het parochiehuis van de Kapel in ’t Zand in Roernmon een historische bijeenkomst plaats: de kapel zelf werd officieel van de congregatie van de redemptoristen overgedragen aan de pastorale eenheid Kapel in ’t Zand/St.-Jozef. Na 154 jaar - de kapel werd in 1862 aan de redemptoristen toevertrouwd – kwam er zo een einde aan de verantwoordelijkheid van de congregatie


Generaal Kapittel kiest nieuw generaal bestuur
 

 

 Nadat op woensdag 9 november pater Michael Brehl herkozen werd als generaal overste, werd door het generaal kapittel op 11 november het nieuwe generaal bestuur gekozen. Dit bestaat uit zes mensen, waarin in ieder geval elke conferentie door één persoon vertegenwoordigd wordt.

Het nieuwe bestuur zal bestaan uit twee herkozen bestuursleden en vier nieuwe:

- P. Alberto Eseverri (lid Generaal

... meer

Klik hier voor oudere berichten