Nieuwsberichten

 

P. Lucien Cop (B) gestorven
 

Op 29 december 2018 overleed in de seniorencommuniteit in Heist-op-den-Berg pater Lucien Cop. Hij werd 89 jaar oud. Pater Cop werkte het grootste deel van zijn leven in Irak als docent in Bagdad, Mosul en Erbil.


De uitvaartviering is op dinsdag 8 januari om 11 uur in de OLV-kerk in Sint-Amandsberg en aansluitend de begrafenis bij zijn medebroeders op het kerkhof van Mariakerke.

... meer

Br. Carlos Bruinen (NL) gestorven
 

Op 29 december 2018 overleed in Boxmeer broeder Carlos Bruinen. Hij werd 92 jaar.

Broeder Carlos werkte als missionaris in Brazilië, was daar o.a. viceprovinciaal econoom en woonde en werkte na zijn terugkeer in 1993 in de communiteit van Roermond tot 2011.

De uitvaartviering is op 5 januari om 10.30 uur in de Kapel van de zusters van Julie Postel in Boxmeer en aansluitend de begrafenis op het

... meer

Nieuw provinciaal bestuur
 

Het 5e Provinciaal Kapittel van de Provincie St.-Clemens heeft op dinsdag 27 november 2018 de provinciaal en het provinciaal bestuur voor het quadriennium 2019-2022 gekozen.
In de eerste ronde werd pater Jan Hafmans alsmet tweederde meerderheid als provinciaal gekozen.
Daarna volgende verkiezingen voor de provinciale raad.
Als gewone raadsleden zijn gekozen pater Winfried Pauly en Ludger Wolfert.


Bijeenkomst van 'Partnerschap in Missie' in Oporto (Portugal)
 

De werkgroep Partnership in Mission (PIM) van het secretariaat voor Evangelisatie van de CRE kwam voor de eerste keer van 19 tot 21 oktober bijeen in Vila Nova de Gaia (Porto). De leden van deze werkgroep zijn mevrouw Susana Braguês (Portugal), de heer Bohus Zivcak (Bratislava-Praag), pater Martin Leitgöb (Wenen-München) en de heer Eric Corsius (St.-Clemens).Ook waren deels de paters Rui Santiago


Memorandum van Overeenstemming tussen de provincies van Indonesië en St.-Clemens
 

Na vele jaren van goede samenwerking tussen de provincies van Indonesië en St.-Clemens, ging men in de laatste jaren nieuwe wegen van samenwerking. Op 27 september 2018 tekenden beide provincialen, p. Kimy Ndelo en p. Jan Hafmans, in Klooster Wittem een Memorandum van Overeenstemming voor toekomstige samenwerking tussen de twee provincies ‘ter wille van de missie van de congregatie'. We zijn


Generaal overste schrijft brief over bisschoppensynode over jongeren
 

Beste medebroeders, zusters, geassocieerden en vrienden,

 

Groeten uit Rome! Opnieuw stuur ik u een brief, maar deze keer gaat het om de bisschopsynode met het thema Jeugd, Geloof en Roepingenonderscheiding, die op 3 oktober zal beginnen.

 

 

Op zaterdag 15 september publiceerde het Vaticaan de lijst van de deelnemers aan de synode. Er zullen drie redemptoristen als leden van de Synode deelnemen:

... meer

Ontmoeting van provinciale besturen in Wittem
 

Dit jaar worden beslissende stappen gezet om de besluiten van het Generaal Kapittel van 2016 te realiseren. Na de buitengewone visitaties in ons deel van Europa wordt nu gewerkt aan een apostolisch plan voor de Conferentie Europa, dat gepresenteerd wordt in de najaarszittingen van de provinciale kapittels.

Als een tussenstap roept het Generaal Bestuur de provinciale besturen per regio bijeen. Van


Brief Generaal Overste nav seksueel misbruik
 

De Generaal-overste van de redemptoristen, pater Michael Brehl, heeft op 20 augustus 2018 redemptoristen en hun medewerkers overal ter wereld gevraagd om de brief van paus Franciscus over seksueel misbruik ter harte te nemen en breed te verspreiden. Hij schrijft o.a.:


"De Heilige Vader nodigt ons uit tot een grotere solidariteit met vooral de kwetsbare en de gewonden en hij roept ons op tot gebed

... meer

Buitengewone visitaite in Gent
 

Op 8 en 9 mei was de verkorte 2e buitengewone visitatie in onze provincie, nu in het Nederlands en in de gastvrije Clemenspoort in Gent. Er waren in totaal 34 deelnemers, 15 redemptoristen en 19 met ons verbonden leken, uit Nederland en België. De visitator was p. Alberto Eseverri. Hij was blij met de grote deelname van leken aan deze visitatie: "Het is goed dat je er bent. Alsjeblieft, daag ons


Buitengewone visitatie in Neustadt
 

De eerste van de twee Duitstalige buitengewone visitaties vond van 24 tot en met 27 april plaats in Neustadt a.d. Weinstrasse, Duitsland. Er waren 37 deelnemers, 32 van de provincie St.-Clemens (uit Duitsland, Nederland en Zwitserland) en 5 uit de provincie Wenen-München (uit zowel Duitsland als Oostenrijk). Dus, inclusief twee Indonesische medebroeders die in de provincie St.-Clemens werkten,


Master Class over vredeswerk
 

"Wat is het paradigma voor je eigen leven?" Dat was een vraag gesteld door Prof. Martin McKeever C.Ss.R. aan het einde van een jaarlijkse 'Master Class' op 14 april 2018 in het klooster van Wittem, Nederland. Zijn publiek bestond voornamelijk uit een groep jonge mannen van het Collegium Josephinum in Bonn (CoJoBo, Duitsland) en Redemptorist Volunteer Ministries. Martin McKeever, directeur van de


Communicanda 1
 

Onlangs verscheen de vertaling van Communicanda I van het generaal bestuur van de redemptoristen. Een ‘communicanda’ is een belangrijk rondschrijven van het generaal bestuur, te vergelijken met een encycliek. Met dit rondschrijven moedigt het bestuur de gemeenschap aan, om stappen te zetten in het vitalisering van het leven en werken van de redemptoristenfamilie. Een PDF van het document,

... meer

Klik hier voor oudere berichten