Nieuwsberichten

 

Aktion Asrama 2017 vom CoJoBo
 

Onder het motto 'Mama Nita heeft een nieuwe keuken nodig' willen leerlingen, ouders en leraren van het CoJoBon samen proberen om de noodzakelijke middeln voor juist deze keuken bijeen te brengen.

Alle informatie kunt u in ondersteunende Flyer (in het Duits) vinden.
Als vast dank voor uw eventuele bijdrage.


  


... meer

P. Karl Siepen gestorven
 

Op 6 april 2017 stierf in Trier p. Karl Siepen, 93 jaar oud.

De begrafenis op het Hauptfriedhof (ingang Hospitalsmühle) is op woensdag 12 april om 11.30 uur. Om 13 uur is dan de viering in de ziekenhuiskapel van de Barmhartige Broeders, Nordallee 1. Aanslutiend aan de viering is er in het gastenhaus van de Brüderkrankenhaus nog een koffietafel.

Er is een bus van het kerkhof naar het ziekenhuis van

... meer

Bijeenkomst over sociaal pastoraat in Bochum (D)
 

Van 20 tot 22 maart was er een vergadering van de werkgroep Sociaal Pastoraat van de Conferentie Europa in Bochum. Vorige bijeenkomsten waren in Luxemburg, Barcelona, Lyon en Wenen.

Dit jaar dus in Bochum, omdat daar in 2013 in de Hustadt, aan de rand van de stad, een bescheiden initatief van sociaal pastoraat is opgestart in samenwerking met de Clemensprovincie, de Missionsschwestern en het

... meer

Pater Joop Vernooij (NL) gestorven
 

vernooij_467

Op 19 maart 2017 overleed onverwacht in de Catharinahof in Nijmegen pater Joop Vernooij, 76 jaar oud. Hij was 32 jaar missionaris in Suriname.

De uitvaartviering is op vrijdag 24 maart om 10.30 uur in de Dominicuskapel van Huize Rosa, Rosa de Limasstraat 10, Nijmegen. Aansluitend wordt hij begraven bij zijn medebroeders op de Algemene Begraafplaats in Sambeek.


Workshop over Encycliek Laudato Sì
 

Op zaterdag 11 maart jl. hield prof. Martin McKeever C.Ss.R. van de Accademia Alfonsiana (Rome) in Wittem een workshop over de encycliek Laudato Sì. Onder zijn gehoor was een twintigtal leerlingen van het Collegium Josephinum Bonn, medewerkers, geassocieerden en redemptoristen. Het was inmiddels de vierde keer dat Pater McKeever ons meenam in de wereld van de moraaltheologie, de


Effata viert 20-jarig bestaan
 

Op zaterdag 18 februari vierde Effata in een viering in de kapel aan de Stropkaai in Gent haar 20-jarig bestaan. Dat gebeurde met een viering waarin p. Jan Hafmans, vicaris van de provincie St.-Clemens, voorging. Effatalid Tom Vermeire gaf een overzicht van de geschiedenis van Effata, waarbij de oprichter p. Guido Moons niet onvermeld bleef. Ook bedankte hij de Broeders van Liefde voor de


Kick-off vrijwiligerswerking Clemenspoort sterk gestart
 
In april start het vernieuwende pastorale project van de redemptoristen Clemenspoort in Gent. De belangrijkste partner van de redemptoristen is de basisgemeenschap Effata. De Clemenspoort zal uit een groot aantal activiteiten bestaan. Voor de uitvoering zijn veel vrijwilligers nodig.
Daarom was er op zaterdag 11 februari een zgn. kick-off in de Effatazaal. Zo'n 40 vrijwilligers waren aanwezig en
... meer

Overdracht Kapel in 't Zand, Roermond (NL)
 

Op donderdag 22 december vond in het parochiehuis van de Kapel in ’t Zand in Roernmon een historische bijeenkomst plaats: de kapel zelf werd officieel van de congregatie van de redemptoristen overgedragen aan de pastorale eenheid Kapel in ’t Zand/St.-Jozef. Na 154 jaar - de kapel werd in 1862 aan de redemptoristen toevertrouwd – kwam er zo een einde aan de verantwoordelijkheid van de congregatie


Generaal Kapittel kiest nieuw generaal bestuur
 

 

 Nadat op woensdag 9 november pater Michael Brehl herkozen werd als generaal overste, werd door het generaal kapittel op 11 november het nieuwe generaal bestuur gekozen. Dit bestaat uit zes mensen, waarin in ieder geval elke conferentie door één persoon vertegenwoordigd wordt.

Het nieuwe bestuur zal bestaan uit twee herkozen bestuursleden en vier nieuwe:

- P. Alberto Eseverri (lid Generaal

... meer

Redemptoristen kiezen generaal overste voor tweede termijn
 

Zoals al wel werd verwacht herkoos het generaal kapittel in Pattay, Thailand, op 9 november, stichtingsdag van de congregatie in 1732, p. Michael Brehl voor een tweede termijn als generaal overste. Hij kreeg 92 van de 101 stemmen. Pater Brehl komt uit Canada en werd in 2009 voor de eerste keer gekozen als generaal overste.

 

 


Paus Franciscus benoemt redemptorist tot kardinaal
 

Paus Franciscus heeft op 9 oktober 2016 de benoeming van 17 nieuwe kardinalen aangekondigd. Daaronder is ook de aartsbisschop van Indianapolis (USA) en voormalige generaaloverste pater Joseph William Tobin.

We feliciteren pater Joseph Tobin met deze benoeming!

 

 


Bijeenkomst 60-miners in Wittem
 

Op vrijdag 30 september, was in Wittem (NL) de jaarlijkse bijeenkomst van de 60-minners, redemptoristen en geassocieerden. De ruim twintig aanwezigen deelden eerst met elkaar waar men mee bezig is, zowel professioneel als in het persoonlijke leven. Daarna sprak men in groepjes over de kansen en uitdagingen van het met elkaar samenleven en -werken als leden van onze provincie en die van Indonesië,


Klik hier voor oudere berichten