Nieuwsberichten

 

Pelgrimsreis naar Suriname en Peerke Donders
 

Op donderdag 14 februari vertrok van Schiphol een groep van 16 deelnemers voor een 12-daagse reis naar Suriname op pelgrimstocht naar Petrus Donders. De groep stond onder leiding van Jelle Wind en er gingen nog drie ‘Wittemers’ mee. De rest van de deelnemers kwam uit het hele land.

Het was de tweede keer dat er door ons een pelgrimsreis naar Suriname/Petrus Donders werd georganiseerd in


Wij over onszelf’ - de redemptoristen stellen zichzelf voor en nodigen uit
 

Van 8 tot 10 februari vonden in Steinfeld (D) onder deze titel ontmoetingsdagen plaats. Volwassenen met wie wij samen werken in het pastoraal (in de breedste zin des woords) waren uitgenodigd. Ongeveer twintig personen – voornamelijk uit Bonn – waren ingegaan op de uitnodiginf. Er waren inleidingen over de geschiedenis en de spiritualiteit van de congregatie en er werden persoonlijke verhalen


P. Hugo Deboutte (B) gestorven
 

Op 5 februari 2019 overleed in het ziekenhuis in Roeselare P. Hugo Deboutte. Hij werd 87 jaar.

De uitvaartviering is op vrijdag 15 februari om 11 uur in de H.Hartkerk,  Roeselaarsestraat 55 in Izegem . Begrafenis is op het kerkhof in de Reperstraat 109 in Izegem


P. André Schotsmans (B) gestorven
 

Op 5 februari 2019 overleed in Heist-op-den-Berg (B) op 84-jarige leeftijd p. André Schotsmans. Hij was enkele maanden ernstig ziek.

De uitvaartviering is op zaterdag 9 februari om 10.30 uur in de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Sint-Trui­den, de stad waar hij eredeken en ereburger was. Aansluitend wordt p. André begraven op het kerkhof van Schurhoven, even ten noorden van Sint-Truiden, waar hij van

... meer

Gedenkdag Peerke Donders inTilburg
 

Op 14 januari 2019 werd in het Peerke Donders Park in Tilburg de sterfdag van de zalige Petrus Donders gevierd met een mis waarin abt Denis Hendrickx o.praem. hoofdcelebrant was en pater Henk Erinkveld C.Ss.R. als concelebrant de overweging hield over het Tilburgs “Pirke” wiens prediking vanuit een wastobbe in een arm Tilburgs huisje indrukwekkende proporties heeft aangenomen, omdat hij zichzelf

... meer

Nieuw provinciaal bestuur
 

Het 5e Provinciaal Kapittel van de Provincie St.-Clemens heeft op dinsdag 27 november 2018 de provinciaal en het provinciaal bestuur voor het quadriennium 2019-2022 gekozen.
In de eerste ronde werd pater Jan Hafmans alsmet tweederde meerderheid als provinciaal gekozen.
Daarna volgende verkiezingen voor de provinciale raad.
Als gewone raadsleden zijn gekozen pater Winfried Pauly en Ludger Wolfert.


Bijeenkomst van 'Partnerschap in Missie' in Oporto (Portugal)
 

De werkgroep Partnership in Mission (PIM) van het secretariaat voor Evangelisatie van de CRE kwam voor de eerste keer van 19 tot 21 oktober bijeen in Vila Nova de Gaia (Porto). De leden van deze werkgroep zijn mevrouw Susana Braguês (Portugal), de heer Bohus Zivcak (Bratislava-Praag), pater Martin Leitgöb (Wenen-München) en de heer Eric Corsius (St.-Clemens).Ook waren deels de paters Rui Santiago


Memorandum van Overeenstemming tussen de provincies van Indonesië en St.-Clemens
 

Na vele jaren van goede samenwerking tussen de provincies van Indonesië en St.-Clemens, ging men in de laatste jaren nieuwe wegen van samenwerking. Op 27 september 2018 tekenden beide provincialen, p. Kimy Ndelo en p. Jan Hafmans, in Klooster Wittem een Memorandum van Overeenstemming voor toekomstige samenwerking tussen de twee provincies ‘ter wille van de missie van de congregatie'. We zijn


Generaal overste schrijft brief over bisschoppensynode over jongeren
 

Beste medebroeders, zusters, geassocieerden en vrienden,

 

Groeten uit Rome! Opnieuw stuur ik u een brief, maar deze keer gaat het om de bisschopsynode met het thema Jeugd, Geloof en Roepingenonderscheiding, die op 3 oktober zal beginnen.

 

 

Op zaterdag 15 september publiceerde het Vaticaan de lijst van de deelnemers aan de synode. Er zullen drie redemptoristen als leden van de Synode deelnemen:

... meer

Ontmoeting van provinciale besturen in Wittem
 

Dit jaar worden beslissende stappen gezet om de besluiten van het Generaal Kapittel van 2016 te realiseren. Na de buitengewone visitaties in ons deel van Europa wordt nu gewerkt aan een apostolisch plan voor de Conferentie Europa, dat gepresenteerd wordt in de najaarszittingen van de provinciale kapittels.

Als een tussenstap roept het Generaal Bestuur de provinciale besturen per regio bijeen. Van


Brief Generaal Overste nav seksueel misbruik
 

De Generaal-overste van de redemptoristen, pater Michael Brehl, heeft op 20 augustus 2018 redemptoristen en hun medewerkers overal ter wereld gevraagd om de brief van paus Franciscus over seksueel misbruik ter harte te nemen en breed te verspreiden. Hij schrijft o.a.:


"De Heilige Vader nodigt ons uit tot een grotere solidariteit met vooral de kwetsbare en de gewonden en hij roept ons op tot gebed

... meer

Buitengewone visitaite in Gent
 

Op 8 en 9 mei was de verkorte 2e buitengewone visitatie in onze provincie, nu in het Nederlands en in de gastvrije Clemenspoort in Gent. Er waren in totaal 34 deelnemers, 15 redemptoristen en 19 met ons verbonden leken, uit Nederland en België. De visitator was p. Alberto Eseverri. Hij was blij met de grote deelname van leken aan deze visitatie: "Het is goed dat je er bent. Alsjeblieft, daag ons


Klik hier voor oudere berichten