Retraitedagen over 'Geschonken Vrijheid'

 

De vrijheid, haar grenzen en perspectieven

Van 11 tot en met 13 augustus vond de jaarlijkse bezinningsdriedaagse of retraite van de provincie St.-Clemens plaats. Het is een mooie traditie om een paar dagen per jaar te reserveren voor bezinning en studie, gebed en gesprek, viering en ontmoeting.

Op zondagavond kwamen zo’n zeventiig redemptoristen en sympathisanten samen in het Katholisches Soziales Institut in Bad Honnef (D). Op het menu stond een vijftal indringende inleidingen van pater Joseph Römelt (inderdaad: de broer van). Pater Römelt is moraaltheoloog en hoogleraar in dat vak in Erfurt. Daarmee staat hij in een eerbiedwaardige traditie, want de moraal behoort vanouds tot de core business van de redemptoristen. De stichter, Alfonsus legde daarvoor de grondslag en ook in onze studiehuizen als Wittem en Rome waren altijd grote moraaltheologen werkzaam.

In zijn inleidingen stond pater Joseph stil bij het grote onderwerp van de vrijheid. Wat betekent het als we zeggen dat wij mensen vrij zijn? We worstelen immers altijd met de vraag dat er tegenkrachten zijn voor onze vrijheid? Wij zijn broze wezens en we ervaren altijd ook de beperkingen van die vrijheid. Bovendien is onze vrijheid niet vrijblijvend: we stuiten op normen en waarden, die richting geven aan onze vrijheid. Daarbij is vrijheid ook een roeping en een geschenk van God. Dat betekent dat onze vrijheid niet uit de lucht komt vallen, maar altijd op God als gever en opdrachtgever is gericht. Tenslotte ervaren we ook dat we vaak falen in onze levensopdracht, dat we schuld op ons laden, vrijwillig of door factoren die we niet onze macht hebben. Gelukkig is er dan een genadig perspectief: de barmhartige God aan wie we ons in het gebed kunnen toevertrouwen. Dat laatste is een echt redemptoristische gedachte.

 

Geplaatst op: 2013-08-13


Meer nieuws