P. Benedikt Stein verstorben

 

stein_benedikt_119Op 18 oktober 2013 stierf in het St.Petrusziekenhuiss in Bonn p. Benedikt Stein, 92 jaar. Rijkelijk begaafd met vele talenten heeft hij de congregatie van de redemptoristen vele jaren als pastor en overste trouw gediend. Vooral de tijd dat hij als militair aalmoezenier en militair deken (1963-1974) herinnerde hij zich graag. Met zijn vriendelijke en vrolijke gemoed kon hij vele mensen nabijheid en vertrouwdheid schenken. We danken hem voor alles wat hij als priester en redemptorist heef gedaan en vooral voor zijn geloofsgetuigenis, waarmee hij de laatste jaren van zijn leven zijn ziekte heeft gedragen.

Die avondwake is op zondag 27 oktober om 19 uur in de kloosterkerk in Bonn. De uitvaartviering is op maandag 28 oktober om 14 uur ook in deze kerk. Aansluitend is de begrafenis op het nabij gelegen Nordfriedhof.

 

Geplaatst op: 2013-10-19


Lijst van overledenen