Provinciaal kapittel over roepingen

 

Op 1 augustus, feest van Alfonsus, de stichter van de congregatie, opende generaal-overste P. Michael Brehl een jaar voor de stimulering van de roeping tot redemptorist. Dat jaar duurt tot 9 november 2014, de dag van de stichting van de congregatie in 1732. Er zijn al veel activiteiten gepland, zoals impulsen vanuit het generaal bestuur en een gebedsestafette. En er is een speciaal logo voor het themajaar. Bij de opening benadrukte de generaal-overste dat de zorg voor roepingen tot de kern van onze missie hoort.

Ook op het provinciaal kapittel eind oktober werd het thema  roepingen uitgebreid besproken. Dat gebeurde in de vorm van een studiedag met inbreng van pater Markus Fischer, dominicaan. Hij heeft in zijn eigen gemeenschap en in de Duitse kerkprovincie zijn sporen verdient met het thema roepingenpastoraat.
In zijn inleiding beschreef hij de drie fases voor roepingen: we zijn allen opgeroepen om waarlijk mens te zijn, christen te zijn en zijn getuigen te zijn. In het laatste is ook de roeping tot religieus inbegrepen. Hij wees erop dat roeping niet tot de ´maakbare´ zaken hoort. Een gemeenschap kan echter wel een atmosfeer en openheid aanbeiden, voorwaarden dus waarin roepingen kunnen ontstaan en groeien.
Het kapittel reageerde met instemming op de bijdrage van pater Markus en benadrukte het belang van een goed gemeenschapsleven als uitgangspunt voor roepingen.

 

Geplaatst op: 2013-10-24


Meer nieuws