Welkom aan acht nieuwe geassocieerden

 

Op vrijdag 14 maart jl. gingen acht vrouwen en mannen een associatie aan met de redemptoristen van de provincie St.-Clemens. Ze waren afkomstig uit Vlaanderen, Nederland en Duitsland. In een individuele overeenkomst legden de redemptoristen enerzijds en de geassocieerden anderzijds de wederzijdse rechten en plichten vast. Voorop staat een commitment om leven en verantwoordelijkheid met elkaar te delen, met behoud van ieders eigen positie en verantwoordelijkheid.

 

Aan de associatie ging een tweejarig traject vooraf. Tijdens dit traject stonden de kandidaten stil bij de spiritualiteit van de redemptoristen en reflecteerden zij op de implicaties van de stap die zij wilden zetten. In het komende najaar hopen de redemptoristen te starten met een nieuwe groep.

 

Er zijn op dit moment twaalf geassocieerden. Zij allen kregen tijdens in de gebedsdienst waarin de nieuwe geassocieerden toetraden een kaars.Zie hier enkele foto's van deze dag.

 

Geplaatst op: 2014-03-15


Meer nieuws