Redemptoristenpater bezoekt vluchtelingen in Noord-Irak

 

 

Onze medebroeder P. Paulus Sati is op 14 augustus met een onderzoeksopdracht van de Malteser International van Duitsland naar Erbil (Noord-Irak) gevlogen om de hulp voor de vluchtelingen te organiseren.

In de hoofdstad van de autonome regio Koerdistan zijn in enkele dagen 24 geÔmproviseerde opvangplaatsen georganiseerd, vooral op grond van kerken en in scholen. De gezondheidssituatie van de vluchtelingen is zorgelijk. Er zijn typische ziektes zoals zonnesteek of uitdroging door de vlucht en de hitte.

P. Sait is in Mosul (Noord-Irak) geboren, maar woont sinds zijn jeugd in West-Europa. Hij is pastor voor de chaldese gemeenschap in Antwerpen.

Een paar dagen geleden heeft onze generaal overste p. Michael Brehl een brief geschreven naar aanleiding van de situatie in Noord-Irak. De brief is een ondersteuning voor de oproep van aartsbisschop van Erbil, Bashar Warda C.Ss.R, een Irakese redemptorist.

Beide brieven volgen hieronder

 


 

BRIEF VAN PATER GENERAAL

 

Dierbare medebroeders en vrienden,

 

Wij hebben allen kennis genomen van de ernstige humanitaire crisis in Irak. Niet alleen moeten wij bidden om vrede, en de internationale pogingen steunen om te komen tot onderhandelen om een einde te maken aan oorlog en geweld, maar wij zijn ons ook bewust van de noden van de duizenden gezinnen die uit hun huizen hebben moeten vluchten. Zoals onze medebroeder, aartsbisschop  Bashar Warda CssR, schrijft in zijn  brief zijn er nu vele tienduizenden vluchtelingen die een beroep doen op de bijstand van de christelijke .gemeenschap van het aartsbisdom Erbil.

 

Ook  paus Franciscus heeft in de Angelus-boodschap van deze week alle mensen van goede wil opgeroepen niet alleen om te bidden voor vrede, maar ook om concrete hulp te bieden aan het lijdende volk van Irak. Door aartsbisschop Bashar wordt ons de mogelijkheid gegeven concreet in te gaan op deze noden. Ik moedig u aan zo edelmoedig te zijn als maar mogelijk is, gezien deze crisis, zodat het aartsbisdom Erbil en de gehele christelijke gemeenschap de gezinnen van deze vluchtelingen hulp kunnen bieden. In hun naam dank ik u voor uw edelmoedigheid.

 

Moge de God van vrede en gerechtigheid de noodkreet van zijn volk horen en beantwoorden door  de inspanningen om de vrede in Irak te herstellen. Moge Maria, moeder van de verdrukten en vluchtelingen, deze gezinnen bijstaan,. Moge God de christelijke gemeenschap zegenen in haar inspanning om hulp te bieden in dit uur van crisis.

 

Uw broeder in de Verlosser

Michael Brehl CssR,

Algemeen Overste

 


 

 

BRIEF VAN AARTSBISSCHOP  BASHAR M. VARDA CssR

 

Dierbare  medebroeders in Christus,

 

Zoals u wellicht vernomen hebt uit de nieuwsmedia, is de stad Mosoel in het Noorden van Irak ingenomen door fanatieke milities,  die de christenen vervolgd hebben, met het gevolg dat de christelijke gemeenschappen van Mosoel en de dorpen in de omgeving, verstrooid zjn. De meesten van hen hebben hun toevlucht gezocht in ons bisdom en meer dan duizend gezinnen uit het gebied van Mosoel  verblijven nu hier in Ankwara en vragen om toevlucht en onderdak. Wij verwelkomen onze broeders en zusters zo goed als mogelijk. Veel van onze gezinnen verkeren in twijfel over het lot van verwanten die gevlucht zijn voor het geweld. Andere vluchtelingen verblijven in kampen,. In de voorbije laatste dagen heeft het Koerdisch Directoraat  voor Immigratie gebruik gemaakt van de faciliteiten van het aartsbisdom om de aanvragen tot verblijf in de Koerdische provincies te registreren.

 

Die gemeenschappen die nog in de nabijheid van Mosoel verblijven  verwachten in de komende weken nog meer bedreiging van hun vrijheid. Tekort aan voedsel, water en electriciteit verzwaren  hun situatie. Wij zijn bezig onze pogingen voort te zetten om in de eerste  onmiddellijke noden van deze meest recente leden van onze vluchtelingen-gemeenschappen  te voorzien,

Ik  benader u, mijn broeders in de congregatie, met een verzoek om edelmoedige gaven, in contanten, die ons zullen helpen om het leed van hen die lijden re verlichten. Uw gaven zullen ons in staat stellen om voedsel, onderkomen en zaken aan te schaffen die nodig zijn voor een basis- hygiŽne.

Velen van ons arriveerden is het aartsbisdom Erbil een paar jaar geleden.

Wij hebben zelf ervaren wat deze onlangs verdreven gezinnen nu doormaken. Als christelijke gemeenschap lijden wij met hen samen en wij proberen ons voor te bereiden op een lange duur. Of deze familie emigreren of in Irak blijven, ons actuele streven is hun welzijn nu, en wij hopen en bidden voor stabiliteit en de vrede van Christus.

 

Degenen onder ons die er voor gekozen hebben in Irak te blijven, doen dat omdat wij van ons thuisland houden en geloven  dat er een toekomst voor ons is. Stabiliteit is essentiŽel voor ons overleven, zoals opvoeding en werkgelegenheid dat ook zijn. Wij streven er allen naar ons aandeel te leveren  in het tot stand brengen van een blijvende vrede, en te leven in een rechtvaardige pluralistische samenleving. Uw naastenliefde zal een sleutelrol spelen in het mogelijk maken van een nieuwe start.

 

Wij danken u voor het gehoor geven aan mijn persoonlijke oproep.

In Christus, de Verlosser

 

Bashar M. Warda CssR, aartsbisschop van Erbil, met residentie in Ankwara.

 

Geplaatst op: 2014-08-18


Meer nieuws