Missie vandaag - Een theologische masterclass

 

Van 22 tot 24 oktober vond in Trier voor de zesde keer het Theologisch-Pastorale Forum van de provincie St.-Clemens plaats - een jaarlijkse studiebijeenkomst van redemptoristen en theologische medewerkers, georganiseerd door de Clemens Hofbauer Academy. Dit keer was het onderwerp: “Missie vandaag”.  De bijeenkomst werd geleid door prof. dr. Regina Polak uit Wenen. Ze bracht haar revolutionaire missie-opvatting over het voetlicht en daagde ons uit tot een denk-avontuur. Het avontuur om missie niet op de eerste plaats te zien als het zich toe-eigenen van anderen of als het winnen van zieltjes of als ledenwerving, maar om missie te beschouwen als het dingen naar de liefde van de ander. In haar missie geeft de kerk toe dat ze de wereld en de anderen nodig heeft voor haar zelfverstaan en voor het doorgronden van de openbaring.

Voor deze ‘verontrustende’ waarheid haalde ze als getuigen vele theologen en vooral het Tweede Vaticaanse Concilie met het beroemde document Gaudium et Spes aan. Behalve verontrustend, was de inbreng van Regina Polak ook bemoedigend. Immers: als we  van de anderen en van de tekenen des tijds kunnen leren, als de wereld en onze ervaringen in het dagelijks leven ook theologische vindplaatsen zijn, krijgt ook ons dagelijks werk in onze pastorale, pedagogische en sociale projecten een theologische betekenis en status.

Als mantra zal alle deelnemers de volgende uitspraak bijblijven: “Kijk naar de tekenen des tijds en vraag je af: Wat heeft dit met God te maken?” Een heuse theologische masterclass!

 

Geplaatst op: 2014-10-25


Meer nieuws