Generaal Overste schrijft over Synode en Paus Paulus VI

 

Eind oktober schreef p. generaal overste Michael Brehl een brief aan alle medebroeders, medewerkers en vrienden van de redemptoristen.

 

paus_franciscus_363

In deze brief onderstreepte hij het belang van de Buitengewone Synode over het gezin. Hij schrijft:
"De volledige titel van de Buitengewone Synode brengt het belang tot uitdrukking voor ons redemptoristen-missionarissen, die het evangelie telkens weer als nieuw verkondigen: 'De pastorale uitdagingen van het gezin in de context van de evangelisatie'. In onze zending tot evangelisatie in de moderne wereld worden wij dagelijks geconfronteerd met deze pastorale uitdagingen. Wij zijn de deelnemers aan de synode dankbaar voor de open en moedige dialoog die heeft plaatsgevonden, en het is duidelijk dat er een zeer brede consensus was over veel onderwerpen, maar ook dat er veel meningsverschillen en reserves zijn met betrekking tot een aantal zeer gevoelige en delicate onderwerpen.

over "

 

Ook schrijft p. Brehl naar aanleiding van de zaligverklaring van paus Paulus VI: 

"Ik zou ook graag de nadruk willen leggen op het belang van de zaligverklaring van paus Paulus VI voor onze redemptoristische familie.
Zoals paus Franciscus in zijn homilie benadrukte, was paus Paulus VI de grote ‘roerganger’ van het concilie, dat ons zoveel mooie documenten bezorgde, die zo sterk van invloed zijn geweest op de vernieuwing van onze Constituties.
Zoals de Heilige Vader benadrukte in zijn Angelus-toespraak, was de Zalige Paulus VI de grote kracht achter de zending tot evangelisatie, en zijn Apostolische Exhortatie Evangelii Nuntiandi is vandaag nog van even grote betekenis als zij dat veertig jaar geleden was..
Misschien doen wij er goed aan nog eens naar deze exhortatie te kijken, wanneer we bezig zijn met het overwegen van de boodschap van paus Franciscus Evangelii Gaudium, Dit zijn twee documenten die goed bij elkaar passen."

 

Tenslotte wijst de generaal overste op de toespraak die paus Paulus VI aan het generaal kapittel van 1973 richtte. Hierover schrijft p. Brehl: "Dat waren woorden door een paus uitgesproken, recht uit het hart, gericht tot de zonen van de H. Alfonsus. Onlangs ben ik er mij bewust van geworden, dat veel jongere leden van onze congregatie deze boodschap niet kennen en velen van mijn generatie hebben deze woorden al in vele jaren niet meer gelezen. Ik spoor u aan deze korte tekst in gebed te lezen en opnieuw te luisteren naar de uitnodiging om onze missionaire roeping te vernieuwen en te verdiepen."

 

Voor de hele brief van de generaal overste en de tekst van Paus Paulus VI, klik hier.

 

Geplaatst op: 2014-10-29


Meer nieuws