Samenwerking van redemptoristen en leken in Europa

 

De tweede bijeenkomst van de Europese werkgroep ‘Partnership in Mission’ van de redemptoristen vond plaats op 18 oktober jl. in ons klooster in Clapham / London. Deelnemers waren p. Martin Huk (Bratislava), de heer Daniel Primo (Madrid), de heer Martin Brandner (Wenen) en mevrouw Henrietta O’Meara (Dublin). Er was een levendige gedachtewisseling over de samenwerking tussen redemptoristen en leken in de afzonderlijke provincies. Daniel Primo vertelde hoe hij en zijn gezin zich afgelopen zomer hebben ingezet voor de Santiago-pelgrims in Astorga. Martin Brandner sprak over de pastorale uitdagingen in een stad als Wenen, waar het kerkbezoek achteruitgaat en de parochies fuseren. Martin Huk wist te vertellen over de groeiende openheid voor lekensamenwerking in Slowakije. Henrietta O´Meara bracht verslag uit over de stand van zaken m.b.t. lekenmedewerkers (beroepskrachten en vrijwilligers) in Ierland, over de gemeenschap van de geassocieerden en ver een gezamenlijke pelgrimsreis naar de stichtingsplaatsen in Italië in mei 2014.
De werkgroep plant nu een Europese bijeenkomst over het onderwerp „Partnership in Mission“. Dit is voorzien voor de herfst van 2015. Voorgesteld wordt dat elke provincie een redemptorist en een leek stuurt als vertegenwoordigers. Het doel is dat de ervaringen met samenwerking worden gedeeld en hierover wordt gereflecteerd. Nadere berichtgeving volgt.

 

 

Geplaatst op: 2014-11-01


Meer nieuws