P. Alberto Eseverri, lid generaal bestuur, spreekt over 'Wat is een missionaris?'

 

In de kloosterkerk in Bonn werd op 9 november het Jaar van de bevordering van de redemptoristische roepingen afgesloten met een bijzondere viering. P. Alberto Eseverri en p. Henk Erinkveld waren daarbij als resp. representant van het generaal bestuur en als vicaris van onze provincie.

 

P. Alberto sprak over het thema 'missionaris zijn': 'Wat is eigenlijk een missionaris? Een missionaris is iemand, die liefde en engagement aanbiedt en ontvangt. Vrijwilliger of missionaris zijn betekent een boodschapper van de liefde zijn. Daarmee spreek ik heel bewust van LIEFDE GEVEN en LIEFDE ONTVANGEN. Missionaris zijn betekent: anderen liefhebben en door anderen bemind worden, wat als eindeffect heeft: zichzelf door God bemind voelen.'


De volledige tekst kan met  hier lezen en een videoopname in het Engels is hier te bekijken.

 

Geplaatst op: 2014-11-10


Meer nieuws