Kerstbrief van provinciaal Johannes Römelt

 

 michelang_640

 

Kerstmis 2014

Beste medebroeders, beste geassocieerden en vrienden,

 

Het is geen normale afbeelding van Kerstmis: dit fragment uit het fresco van Michelangelo, die de vinger Gods laats zien vlak voordat Hij Adam aanraakt en in leven roept. Het is een scheppingsbeeld, een beeld van het begin van leven.

 

God raakt aan en schept leven. In dat vertrouwen vieren wij Kerstmis. Met de geboorte van Jezus van Nazareth heeft God weer een nieuw begin gemaakt. Dat spoor van leven, dat met de geboorte van Jezus is begonnen, is tot op vandaag niet verloren gegaan. Wie dit spoor volgt – zo geloven en vertrouwen wij – zal groeien in het leven met God.

 

Ik ben dankbaar dat ik in de loop van het afgelopen jaar op velerlei wijzen dit spoor heb mogen ontdekken. Ik ben onder de indruk van de inzet van een medebroeder in zijn zorg om het lot van vluchtelingen in zijn parochie in Bagdad / Irak. Ik ben geraakt door de vrouwen en mannen die weloverwogen en tot inzet bereid als geassocieerden van onze gemeenschap met ons de weg als redemptoristen willen gaan. De start van onze seniorenkommuniteit in Trier en het feit dat onze medebroeders daar een nieuw begin hebben willen maken, doen mij goed en maakt indruk op mij. Ik ben getroffen door het werk van een medebroeder in de Congolese havenstad Matadi, die met jongeren op de radio gedichten leest en met hen in gesprek gaat en zo de vragen van hun leven en hun geloven op het spoor komt. Diep geraakt heeft mij de afscheids- en verrijzenisdienst van onze medebroeder Guido Moons. Dat was een echt getuigenis van rouw en verbondenheid met elkaar, vervult van grote hoop op de toekomst. Dit zijn maar een paar voorbeelden van sporen van leven.

 

Ik wens jullie een vreugdevolle viering van Kerstmis. Dat dit jullie mag sterken en bemoedigen in het vertrouwen op jullie weg ten leven met God. Voor het nieuwe jaar 2015 wens ik jullie Gods zegen toe.


P. Dr. Johannes Römelt CSsR                                     

 

Geplaatst op: 2014-12-25


Meer nieuws