Clemensdag 2015 - Het vuur van het geloof doorgeven

 

clemensdag_2015_989

Op zaterdag 14 maart was de Clemensdag in het Collegium Josephinum in Bonn. Deze jaarlijkse ontmoetingsdag voor redemptorisen en leken van de provincie St. Clemens had als thema: Het vuur van het geloof doorgeven. 

Na enkele begroetingswoorden van p. provinciaal Johannes Römelt als ook van de directeur van het gymnasium, de heer Peter Billig, hield drs. Hein Pieper de gastvoordracht.

In zijn verhaal stelde hij de vraag naar de plek van religie in onze vergaand gerationaliseerde en geseculariseerde samenleving, waarbij hij enkele uitwassen presenteerd. Tegelijkertijd verduidelijkte hij de uitdagingen voor de kerk van vandaag.

In het kader van de workshops die op deze bijdrage volgden, werden antwoorden op de volgende vragen gezocht: wat zijn de belangrijkste pastorale en educatieve uitdagingen in onze maatschappij? Wat betekent tegen deze achtergrond 'verlossing'? Wat kunnen we als kerk bieden? Welk aanbod op het gebied van pastoraat, zingeving en vorming zijn daarbij belangrijk?

De opstap naar het middagprogramma was een podiumgesprek over het thema. Hieraan deden naast de heer Pieper, mevrouw Nan Paffen (Klooster Wittem), de heer Dirk Berger (directeur van de Realschule van het CoJoBo), de heer Delfmann (leraar van het gymnasium), de heer Miguel Romero (Redemtorist Volunteer Ministeries) en de heer  Dirk Goorden (directeur van het College Essen, België) mee.

Deze intensieve dag werd afgesloten met een eucharistieviering in de kloosterkerk, waar frater Marco Limburg, oud-leerling van het CoJoBo, zijn eeuwige professie aflegde en twaalf geassocieerden hun verbintenis met de provincie verlengden.

 

Geplaatst op: 2015-03-15


Meer nieuws