P. Winfried Pauly viert zijn zilveren priesterjubileum

 

Met de gemeenschap in de wijk Hustadt van Bochum vierde pater Winfried Pauly zijn dankviering, waarin hij dankbaar op zijn belevenisvolle tijd als priester terugkeek.

De opdracht van een priester is, zo is zijn centrale vraag in de overweging, om aan God te herinneren. Op deze manier is hij priester in zijn huis midden onder de mensen, aan het altaar, maar ook op straat bij het luisteren en bij het getuigenis geven, als hem naar zijn opvallende levensstijl wordt gevraagd. Omdat in het centrum van de christelijke boodschap de vreugde staat, is het spel een goed medium. Het leeft van de vrijwilligheid, het wordt bevorderd door de gemeenschap en het geeft gewoon plezier.

 

Geplaatst op: 2015-06-22


Meer nieuws