Theologisch Pastorale Forum 'Leven, leren en evangeliseren in de aanwezigheid van de ander'

 

Tijdens het Theologisch Pastorale Forum op 1 oktober gaf prof. dr. Bert Roebben (Dortmund) een inleiding aan een groep van pastoraal actieve redemptoristen, medewerkers en geassocieerden. Het thema was: ‘Leven, leren en evangeliseren in de aanwezigheid van de ander’. Prof. Roebben liet zien hoe jongeren en volwassen zichzelf ontdekken, door levensverhalen uit te wisselen en daarvoor de tijd en de ruimt te nemen. Het gaat erom, dat we ‘op verhaal komen’.

Een belangrijke metafoor voor de geloofscommunicatie in onze tijd is, aldus Roebben, de ‘narthex’, het atrium of het voorportaal in oude kerken. In deze tussenruimte ontmoeten wereld en geloof elkaar. Deze ruimte staat open voor dialoog. Men nodigt elkaar uit en is elkaars gast. Dit betekent echter zeker niet dat het willekeurig is, wat er gebeurt in de tussenruimte. We zijn niet onverschillig ten opzichte van elkaar: we verhouden ons tot elkaar.

Veel van wat prof. Roebben vertelde riep herkenning op. Het bezig zijn met de ander is een voortdurende uitdaging voor de pelgrimspastoraal, de ziekenhuispastoraal, jongerenwerk en onderwijs, scoiaal pastoraat en pastorale vernieuwingsprojecten.

 

Geplaatst op: 2015-10-01


Meer nieuws