Weerhoudende nabijheid: terugblik op de Clemensdag 2016

 

Logo-OMPH NLDDit jaar staan we in de redemptoristische familie stil bij het jubileum van de icoon van Maria, Moeder van Altijddurende Bijstand. Concreet herdenken we dat in 1866 de paus aan de redemptoristen de verbreiding van de devotie rond deze icoon toevertrouwde. Leden van de redemptoristische familie hebben uit deze icoon steeds weer inspiratie, kracht en ideeën geput.

 

Tegen deze achtergrond stond dit jaar ook de Clemensdag van de provincie St.-Clemens van de Redemptoristen. Aan de hand van impulsen van zr. dr. Anneliese Herzig M.Ss.R. (Wenen) vroegen we ons af, in hoeverre wij allen ons kunnen laten leiden door deze icoon bij de vormgeving van ons apostolisch leven. Daarbij stond de gedachte centraal van de ‚hulp die vrijlaat‘. Dit is een wezenlijk aspect van de Verlossing en de redemptoristische Zending. Kenmerk van deze ‚hulp die vrijlaat‘ is weerhoudendheid. Dit betekent niet een passieve houding, doch een waakzame aanwezigheid met open ogen, nabijheid met open handen.

 

In gespreksgroepen en een thematische eucharistieviering werd het onderwerp uitgediept. Het was al met al een bemoedigende dag voor de ca. 100 leden van de familie van de Redemptor, die naar het gastvrije Klooster Wittem waren gereisd vanuit Bochum en Bous, Bonn en Kirchhellen, Gent en Trier en vele andere windrichtingen.

 

Enkele foto's en de inleiding van zr. Anneliese Herzig en de preek van p. Johannes Römelt vindt u hier.

 

Geplaatst op: 2016-04-26


Meer nieuws