Feestdag Zaligspreking zr. Maria Celeste Crostarosa

 

Op 18 juni werd in Foggia, Italië, de stichteres van de redemptoristinnen, zr. Maria Celeste Crostarosa zaligverklaard. Dit werd die dag ook gevierd in het redemptoristinnenklooster Mariendaal in Partij (NL). De zusters hadden daarvoor de communiteit van redemptoristen van Klooster Wittem uitgenodigd. Provinciaal Johannes Römelt ging voor in de Eucharistieviering, met o.a. pater Henk Erinkveld, rector van Klooster Wittem als concelebrant. Pater Römelt hield de feestpreek en hij herinnerde o.a. aan de opdracht die de stichteres aan de zusters gegeven had:  “Door het apostolaat van het gebed bidden we uit naam van de hele kerk voor alle mensen van God, voor onze paters en broeders bij de redemptoristen, maar in het bijzonder voor de armen, de eenzamen, de verlatenen en voor allen die door niemand herinnerd worden en voor wie niemand bidt. Dat is ons wezenlijke werk.”

Aansluitend aan de viering was er voor alle aanwezigen in de viering een receptie, waarin de zusters een kunstwerk van Jan Haen werd overhandigd.

Daarna volgde een overheerlijke en gezellig maaltijd waarvoor de redemptoristen en geassocieerden van Klooster Wittem uitgenodigd waren.

 

   

 

 

Geplaatst op: 2016-06-18


Meer nieuws