P. Marcel Weemaes (B) gestorven

 

Op 24 september 2016 overleed in het WZC De Kroon in Sint-Gillis-Waas (B)  pater-redemptorist Marcel Weemaes. Hij werd 86 jaar oud. In kerkelijke kring is pater Weemaes vooral bekend als schrijver en componist van vele liederen, gedichten en liturgische teksten die tot op de dag van vandaag in de liturgie gebruikt worden.

 

De Verrijzenisviering wordt gehouden in de kerk Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart te De Klinge op zaterdag 1 oktober 2016 om 11.00 uur. Aansluitend wordt hij te ruste gelegd op de begraafplaats van De Klinge.

 

Marcel Weemaes werd op 1 november 1929 in De Klinge-Waas geboren. Hij trad op 15 september 1949 tot de congregatie van de redemptoristen toe en werd precies vijf jaren later priester gewijd.

Pater Weemaes was van 1955 tot en met 1975 leraar, begeleider en directeur van het College van het Eucharistisch Hart in Essen. Vervolgens was hij van tot 1983 ziekenhuispastor in het Psychiatrisch Centrum (voorheen Sint-Norbertus) en het Sintnorbertus Ziekenhuis te Duffel. Daarnaast was hij geestelijk begeleider van de zusters van het Convent van Bethlehem en de Abdij van Male.

 

Pater Weemaes heeft grote verdienste gehad voor de liturgie in het Vlaams-Nederlandse taalgebied. Toen na het Tweede Vaticaans Concilie de liturgie in de landstaal begon, was hij als lid van de Affligemse Werkgroep voor Liturgie actief betrokken bij de liturgische ontwikkeling en het tot stand brengen en bevorderen van het Nederlandstalige kerklied. Samen met Ignace de Sutter werkte hij meer dan twintig jaar aan het complete getijdenboek “Gebeden voor elke dag”. Verder was hij o.a. lid van de Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg (I.C.L.Z.).

Een deel van zijn rijke repertoire aan liederen, teksten en gedichten is in boekvorm uitgegeven, zoals “Spreekt tot elkander in Psalmen” (1961) , “Hoe Gij bestaat, verwondert mij”(1983) en “Een mens bloeit op” (2000).

 

De laatste jaren van zijn leven verbleef pater Marcel Weemaes vanwege een zwakker wordende gezondheid in het Woonzorgcentrum De Kroon in Sint-Gillis-Waas.

 

Geplaatst op: 2016-09-25


Lijst van overledenen