Bijeenkomst over associatie in Wittem

 

Deelnemers aan de dagTijdens de ontmoetingsdag voor redemptoristen en leken op 17 maart werd het bekend gemaakt: de provincie St.-Clemens biedt aan betrokken leken de mogelijkheid om zich met haar te verbinden. Tot nu toe bestonden er vormen van associatie en verbinding op het niveau van regio’s of huizen. Nu is het officieel beleid om hiermee een aantal jaren te experimenteren op het niveau van de provincie.

Concreet betekent dit dat er een permanente vormingscyclus wordt aangeboden. Op verzoek kan een geïnteresseerde worden toegelaten om hieraan deel te nemen. Als men in de cyclus is toegegroeid naar een beslissing, wordt de associatie bezegeld op een gepaste manier. Het gaat dus om een permanent proces, waaraan ieder deelneemt op haar of zijn eigen tempo. Zie voor de basisteksten hier.

Op zaterdag 28 april was er in Klooster Wittem een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden. Er waren twaalf mensen aanwezig uit Nederland en Duitsland, waaronder vijf mensen die reeds een band hebben. De dag werd geopend door Henk Erinkveld C.Ss.R., vicaris en rector van Wittem. Ludger Wolffert C.Ss.R. en Eric Corsius – lid van de commissie aan wie het onderwerp is toevertrouwd – presenteerden het project. Het werd duidelijk dat veel mensen een serieuze belangstelling hebben om de stap te zetten. Er werden ook indringende vragen gesteld over de vormgeving: het betrof punten waaraan aandacht moet worden gegeven in het kader van het experiment.

Op 31 mei is er een volgende informatiebijeenkomst en wel in Gent. Op 28 september start het proces. Tot die tijd kan men zich met belangstelling melden bij het provinciaal bestuur.

 

Geplaatst op: 2012-04-28


Meer nieuws