Bijeenkomst over sociaal pastoraat in Bochum (D)

 

Van 20 tot 22 maart was er een vergadering van de werkgroep Sociaal Pastoraat van de Conferentie Europa in Bochum. Vorige bijeenkomsten waren in Luxemburg, Barcelona, Lyon en Wenen.

Dit jaar dus in Bochum, omdat daar in 2013 in de Hustadt, aan de rand van de stad, een bescheiden initatief van sociaal pastoraat is opgestart in samenwerking met de Clemensprovincie, de Missionsschwestern en het bisdom. Voor een christelijke minderheid in dit staddeel waar vooral moslims wonen en de mensen uit 50 verschillende landen komen, horen oecumene en interreligieuze dialoog bij het dagelijkse leven.

Bij de uitwisseling van de werkgroep waaraan ook enkele gasten deelnamen, bracht Fr.Marco Limberger de groep in contact met het uit de Anglicaanse kerk stammende initiatief fresh X (fresh expressions of church). Dit was voor de groep net zo inspirerend als de berichten over het sociaal pastorale werk van de deelnemers zelf.

Bij een bezoek aan een moskee en een uitvoerige uitwisseling met de verantwoordelijke voor de dialoog van alle moslims in Duitsland, Ahmed Aweimer, kreeg de werkgroep een indruk van het gegroeide wederzijdse vertrouwen over de grenzen van de religie heen. De preekstoel die door het Brunnenprojekt Hustadt aan de moskee geschonken was, is daarvan een goed voorbeeld.

Voor de werkgroep was het aansluitende bezoek aan een vluchtelingenopvang een indrukwekkende ervaring.  De stad Bochum verschafte in 2016 aan 6000 vluchtelingen onderdak.

P. Jacek Zdrzalek, coördinator van de Conferentie van Redemptoristen van Europa, nam ook aan deze zitting deel. Hij kon zich ervan overtuigen dat deze plaats zeer geschikt is om solidair met een redemptoristische spiritualiteit bij de armen aanwezig te zijn, als boodschapper van vreugde.

 

Geplaatst op: 2017-03-27


Meer nieuws