Jongeren in de wijde wereld: het Volunteeringproject van de redemptoristen

 

Vanuit Bonn sturen de redemptoristen jaarlijks een tiental jonge mensen, na afloop van hun middelbare school, naar een uitdagende plek in de wereld, waar deze zich gedurende een jaar als vrijwilliger inzetten en levenservaring en inspiratie opdoen. Als wereldwijde gemeenschap beschikt de congregatie veel van dergelijke plekken op alle continenten. Meer is te lezen op www.rvm-volunteering.org Hieronder een representatief ervaringsverhaal van één van onze uitgezondenen, Christoph Alberts in Peru.

 

Ik had me er erg op verheugd, lid te worden van een sociaal project van de redemptoristen en daarbij tevens meer te ervaren van de Latijns-Amerikaanse levenswijze. In het bijzonder de kans, om de geleefde theologie van het Tweede Vaticaanse Concilie te beleven, wekte mijn nieuwsgierigheid.

 

En week voor vertrek was ik met tien andere volunteers in Klooster Wittem te gast voor een seminar, waarin we werden voorbereid voor inzet in verschillende landen. Hierbij kwam informatie over de landen, waarheen we werden uitgezonden, aan de orde met het oog op het werken onder andere culturele omstandigheden. Een extra meerwaarde van deze studiedagen was, dat we in contact kwamen met onze voorgangers als volunteers en informatie kregen over het werk dat ons daar te wachten stond. Ik verkeerde overigens in de bijzondere omstandigheid, dat ik de pionier zou zijn in Lima.

 

De volunteer in Lima werkt in uiteenlopende sociale projecten in een levendige wijk van de stad met 160.000 inwoners. Zo heb ik als volunteer de mogelijkheid om te werken met jongeren in de wijk Santa Anita. Maar ik werk ook met volwassenen en senioren. Deze veelvormigheid hangt ermee samen dat het accent van het volunteeringwerk ligt in het meewerken in de zes ‘kapellen’ in deze sociaal benadeelde buurt, die door de redemptoristen worden bediend. Bij kapellen moeten we niet denken aan kerkjes voor de dagelijkse mis, maar aan ontmoetingsplekken voor jong en oud. Dit brengt bijvoorbeeld met zich mee dat er sociale activiteiten worden georganiseerd en eten wordt uitgedeeld onder kinderen en jongeren in zogenaamde ‘comedores’.

 

De ‚comedores‘ zijn spilfuncties voor de vele schoolkinderen van Lima. Zij krijgen er tegen een lage prijs een middagmaal. Bovendien zijn er in de ruimtes dagelijks wisselende activiteiten voor alle categorieën van mensen. De laatste weken heb ik niet alleen geholpen bij het verstrekken van de maaltijden. Na het middageten heb ik ook geholpen met huiswerkbegeleiding, Duitse les, de begeleiding van een seniorengroep, jongerenwerk, spellen voor de kinderen. Vooral via het jongeren werk kom je als volunteer binnen in de cultuur van Latijns-Amerika en maak je er al snel deel van uit.

 

Door veel open gesprekken en de gedachtewisseling verbreedt het gezichtsveld van een volunteer zich. De namiddagactiviteiten dragen bij aan mijn persoonlijke ontwikkeling en interculturele vaardigheden. Ook wordt mij, door het dagelijkse samen eten, spelen en ontspannen, bewust hoe belangrijk de ogenschijnlijk bescheiden, maar ten diepste ingrijpende menselijke interacties zijn voor kinderen en jongeren.

 

Naast het werk in de kapellen leeft de volunteer in Peru samen met zes redemptoristen en twee theologiestudenten - en dat in het hart van Santa Anita. Ook het samenleven van de communiteit wordt gekenmerkt door grote openheid en hoge bereidheid tot gesprek. Daarom verheug ik me iedere dag weer opnieuw op het leven en werken in deze geloofsgemeenschap.

 

Geplaatst op: 2017-04-07


Meer nieuws