Clemensdag 2017 in de nieuwe Clemenspoort in Gent

 

De jaarlijkse Clemensdag, de ontmoetingsdag voor de gehele redemptoristische familie, was op zaterdag 29 april in Gent, in de Clemenspoort. De Clemenspoort is het nieuwe pastorale project van de redemptoristen, samen met de basisgemeenschap Effata.

 


 

Mgr. Luc Van Looy, bisschop van Gent, sprak in zijn inleiding in de ochtend over het 'lezen van de tekenen van de tijd': "Gedurende de hele geschiedenis van de orden en congregaties hebben religieuzen geluisterd naar de stem van de noodlijdenden. Ze lezen de tekenen van de tijd, en vanuit hun charisma zoeken ze de gepaste antwoorden, rekening houdend met de mogelijkheden van hun personeel." De bisschop pleitte voor collegiale samenwerking tussen religieuzen en leken om het Evangelie ook in deze tijd bij de mensen te blijven brengen. "Priesters en religieuzen mogen misschien wel op professionele wijze met geloof en evangelie bezig zijn, dat betekent echter niet dat ze de totaliteit van de begeleidingsopdracht op zich kunnen nemen. Wellicht komt het hen toe eerder een inspirerende aanwezigheid te zijn binnen de structuur. "


 

Ook pater provinciaal Johannes Römelt sprak in zijn impuls voor de groepsgesprekken in de namiddag van 'de tekenen van de tijd'. Hij verbond dat met het thema waarover op het Generaal Kapittel in Thailand werd gesproken: 'solidarireit met een gewonde wereld.' Pater Römelt: "We moeten - midden in ons leven - de nabijheid tot Jezus Christus zoeken en ons leven daaraan meten. Wij zijn de tijd waarin we leven. En in deze tijd - in de gezichten van mensen, vooral van de verwonde mens, on de stilte van de bezinning - vinden we Jezus Christus."

De jaarlijkse ontmoetingsdag heeft naast het aspect van leren, ook dat van vieren en ontmoeten. Vieren gebeurde in twee gebedsmomenten, rond het middaguur en aan het slot van de bijeenkomst. Tijdens de pauzes, de middagmaaltijd en de groepsgesprekken was er ruime gelegenheid voor de ruim honderd deelnemers uit Vlaanderen, Nederland en Duitsland elkaar te onmoeten.

Aan het einde was er nog de presentatie van het Clemensbier, dat door een lokale brouwer gebrouwen wordt. Men hoopt dat de verkoop van dit speciale triplet bier - in navolging van het Gerardusbier in Wittem - een financiële steun kan zijn voor het pastorale project.

De aanwezigen waren na afloop vol lof over het inhoudelijke programma, de prachtige entourage van de nieuwe Clemenspoort en de vlekkeloze organisatie. Voor de mensen achter de schermen was het een mooie 'stresstest' om te kijken of alles - nadat de Clemenspoort pas drie weken geleden was geopend - goed zou verlopen.
Voor foto's van de Clemensdag zie hier.


De lezing van Mgr. Luc Van Looy is hier in PDF-formaat.

 

Geplaatst op: 2017-05-01


Meer nieuws