Theologisch Pastoraal Forum - thema: 'Genezing i.p.v. Verlossing?'

 

Onder de titel "Genezing i.p.v. Verlossing?" vond van 26 tot 28 september voor de vierde keer het Theologische Pastorale Forum van de provincie St.-Clemens plaats.

Over de omgang in onze cultuur en samenleving met gezondheid, heling en genezing als een uitdaging voor ons pastoraat.

De reden voor de keuze van dit thema was dat gezondheid een steeds belangrijkere waarde in onze samenleving wordt. Hij lijkt zelfs andere waarden tweedetangs te maken of te onderdrukken. Sommigen spreken al over een cultus of een religie van de gezondheid. Gezondheid neemt de plaats in van God en genezing wordt een substituut voor redding/verlossing. Theologisch uitgedrukt: gezondheid wordt tot het niveau van het heilige verheven en aan de andere kant worden heil en verlossing aards gemaakt.

Daarbij komt dat de niet-christelijke spiritualiteit en alternatieve geneeskunde (vooral uit het Verre Oosten of vermeende prehistorische bronnen) vanwege hun vermeende grotere vriendelijkheid voor het lichaam voor velen aan attractiviteit gewonnen hebben, vooral in speciale en weinig authentieke vormen.

Deze situatie bezorgt ons een pastorale uitdaging, vooral omdat gezondheid en heling ook klassieke thema's van pastorale zorg zijn. Het begint al in de Bijbel. En ziekte en genezing zijn ook prominent aanwezig in de gebeden tijdens de eredienst en bij bedevaarten. Maar ook in persoonlijke, geestelijke begeleiding komen we vragen over lichamelijke en geestelijke gezondheid tegen. Geestelijke gezondheid is dan niet altijd te scheiden van religieuze volwassenheid. Onlangs hebben wetenschappelijke studies ook gewezen op de effecten op de gezondheid van de religieuze praktijk.

Hoe combineren we (opnieuw) het ene met het andere? Hoe overwinnen we de makkelijke cultuurkritiek en hoe kunnen we kritisch en vruchtbaar bij de zorgen van de mensen van vandaag de dag aanknopen? Redemptoristisch uitgedrukt: Wat betekent het om bevrijding holistische en dialogisch te verkondigen?

Voormalig CoJoBo student en docent dr. Walter Bruchhausen is thuis op het gebied van de geneeskunde, filosofie, theologie en antropologie. Hij begeleidde ons tijdens dit Pastorale Forum en gaf naast een historisch overzicht van de ontwikkeling van de relatie tussen geneeskunde en religie goede impulsen aan het onderwerp. In kleinere groepen werd het thema door deze impulsen uitgediept en toegepast op eigen (pastorale) ervaringen.

In de evaluatieronde aan het eind werd behalve over de goede inhoudelijke gesprekken ook zeer waarderend gesproken over de onderlinge contacten tijdens de pauzes, maaltijden en in de avonden.

Alle aanwezigen vonden het weer in zeer geslaagde bijeekomst.

 

Geplaatst op: 2012-09-28


Meer nieuws