Brunnenprojekt Hustadt

 

Het Brunnenprojekt is een sociaal op het stadsdeel betrokken initiatief tot welzijn van de inwoners van Hustadt.

Als christelijk initiatief zoeken en bevorderen wij de interreligieuze en interculturele dialoog.

 

Hustadt in het zuiden van Bochum is rijk aan verscheidenheid en daarom een goed gebied om te leren.

Hier vinden we mensen met

- een verscheidenheid aan culturele kenmerken

- een verscheidenheid aan religieuze overtuigingen

- een verscheidenheid aan sociale niveaus

- een verscheidenheid aan moedertalen.

 

Die verscheidenheid wordt een uitdaging, die tot verrijking wordt, wanneer de dialoog lukt. De dialoog bevorderen, bruggen bouwen en elkaar laten deelhebben aan de eigen bronnen, dat is het doel dat wij ons stellen. Bronnen waaruit men levenskracht en zin schept. Bronnen ook voor ons sociaal engagement, voor solidariteit, inzet voor gerechtigheid en eenvoudig er-zijn-voor-elkaar.

 

Wij willen graag

 • dialoog op ooghoogte voor jong en oud
 • het met elkaar optrekken als partners van mensen met betaald werk en vrijwilligers
 • engagement met hart en competentie
 • gastvrijheid
 • samenwerking met anderen die in dit stadsdeel werkzaam zijn.

 

Wie wij zijn

De juridische drager van het project is de katholieke parochie St. Franciscus (Bochum Zuid) en de plaatselijke gemeente St. Paulus. Leider is pater Winfried Pauly, redemptorist en sociaal pastor van Hustadt.

 

De activiteiten van dit moment

 • het werven en begeleiden van vrijwilligers
 • aanwezig zijn op het publieke terrein
 • interculturele en interreligieuze dialoog
 • Brunnentreff (in opbouw), Robert Koch Str. 37
  -  ontmoetingsplek en gastvrijheid
  -  kantoor
  - knutsel- en reparatiewerkplaats
 • het scheppen van een plaats van ontmoeting en gastvrijheid
 • het scheppen van een werkplaats waar men kan knutselen en reparaties uitvoeren.

 

Vrijwilligers zijn welkom

De culturele en religieuze verscheidenheid van het stadsdeel willen we ook weerspiegeld zien in onze vrijwilligersnetwerk. Vrijwlligers zijn belangrijk en krijgen daarom bij ons professionele begeleiding.

 

Pater Winfried Pauly

Contactkantoor binnenkort in de Brunnentreff (aan de centrale Brunnenplatz);

Robert Koch Str. 37. 44801 Bochum

Tel. 0234/ 70 95 29 62, of mob. 0171/ 6066 241

winfried.pauly@psfb.de

 


 

Voor hem die voor het Brunnenprojekt Hustadt wat over heeft, geldt de volgende aanwijzing:

Sparkasse Bochum: Kath. Kirchengemeinde St. Franziskus

IBAN: DE 27 4305 0001 0044 4310 39

BIC: WELADEDIBOC

Trefwoord: Brunnenprojekt Hustadt

(kwitantie mogelijk).

 

Das Brunnenprojekt ist eine soziale stadtteilbezogene Initiative zum Wohl der BewohnerInnen der Hustadt.

Als christliche Initiative suchen und fördern wir den inter-religiösen und interkulturellen Dialog.

 

Die Hustadt im Süden Bochums ist reich an Vielfalt und daher ein guter Lernort. Hier finden sich Menschen mit …

- einer Vielfalt an kultureller Prägung

- einer Vielfalt an religiösen Überzeugungen

- einer Vielfalt an sozialen Schichten

- einer Vielfalt an Muttersprachen.

 

Die Vielfalt ist eine Herausforderung, die zur Bereicherung wird, wenn Dialog gelingt. Dialog zu fördern, Brücken zu bauen und einander an den jeweiligen Quellen teilhaben zu lassen, setzen wir uns zum Ziel. Quellen aus denen jeweils Lebenskraft und Sinn geschöpft wird. Quellen auch für unser soziales Engagement, für Solidarität, Einsatz für Gerechtigkeit und einfaches Für-einander-da-sein.

 

Wir mögen

 • Dialog auf Augenhöhe für Jung und Alt
 • partnerschaftliches Miteinander von Haupt- und Ehrenamt
 • Engagement mit Herz und Kompetenz
 • Gastfreundschaft
 • Kooperation mit anderen Akteuren im Stadtteil

 

Wer wir sind

Rechtsträger des Projektes ist die katholische Pfarrei

St. Franziskus (Bochum Süd) mit der Ortsgemeinde

St. Paulus. Leiter ist Pater Winfried Pauly, Mitglied des Redemptoristenordens und Sozialpastor der Hustadt.

 

Derzeitige Aktivitäten:

 • Gewinnung und Begleitung von Ehrenamtlichen
 • Präsenz im öffentlichen Raum
 • interkultureller und interreligiösen Dialog
 • Schaffung eines Ortes der Begegnung und Gastfreundschaft
 • Schaffung einer kleinen Bastel- und Reparatur-werkstatt
 • Zusammenarbeit mit Einrichtungen des Stadtteils
 • Entwicklung von Projekten

 

Ehrenamtliche willkommen

Wir können uns gut vorstellen, dass sich die Vielfalt des Stadtteils einmal im Kreis der Ehrenamtlichen wieder-spiegelt.

Ehrenamt verdient Begleitung, damit die Erfahrungen gewinnbringend sind.

Bei Interesse Kontakt mit Pater Winfried aufnehmen.

 

Kontakt:        Pater Winfried Pauly

Büro z.Z.: Auf dem Backenberg 32

(demnächst: Brunnentreff / Robert-Koch-Str. 37)

44801 Bochum

(neben dem Paulushaus am zentralen Brunnenplatz)

tel.: 0234 / 70 95 29 62 oder mob.: 0171 / 31 64 64 2

winfried.pauly@psfb.de

 


 

Wer für das Brunnenprojekt Hustadt etwas übrig hat, dem gilt noch folgender Hinweis:

 

Sparkasse Bochum: Kath. Kirchengemeinde St. Franziskus; IBAN: DE27 4305 0001 0044 4310 39

BIC: WELADED1BOC

Stichwort: Brunnenprojekt Hustadt

(Spendenquittung möglich)