Zalige Mykolay Charnetskyi

 

CharnetskiyMykolay Charnetskyi (Mykola Tsjarnetskyj) werd geboren op 14 december 1884 in Semakivtsi in West-OekraÔne Van 1903 tot 1910 studeerde hij op het OekraÔens College te Rome. Op 2 oktober werd hij door de bisschop van Stanislawiw priester gewijd. Daarna doceerde hij filosofie en theologie op het grootseminarie.

In 1919 trad hij in de Congregatie van de redemptoristen. Vanaf 1926 werkte hij als missionaris onder de Grieks-katholieken van WolhyniŽ. Op 16 januari 1931 werd hij tot bisschop benoemd van Lebed en Apostolisch Visitator voor de OekraÔens-katholieken van WolhyniŽ en PodlachiŽ. Op 8 februari 1931 werd hij in de kerk van Sant-Alfonso te Rome bisschop gewijd. Toen in 1939 de Sovjetbezetting in OekraÔne (toen Pools) begon, werd hij uit WolhyniŽ verbannen en ging naar L'viv. Toen de vice-provincie van de Redemptoristen naar Polen werd overgeplaatst liet hij echter de mensen niet in de steek en bleef in L'viv.

Op 11 april 1945 werd hij gearresteerd samen met alle andere Grieks-katholieke bisschoppen. Zowel tijdens het proces dat volgde als gedurende de tijd dat hij op het proces wachtte werd hij voortdurend gemarteld. Tenslotte werd hij veroordeeld tot vijf jaar gevangenschap in de werkkampen in SiberiŽ. Toen die tijd net voorbij was, volgde nog eens tien jaar kamp omdat hij 'een agent van het Vaticaan' zou zijn.

Tussen 1945 en 1956 'doorliep' hij zo een dertigtal concentratiekampen, gevangenissen en sovjetcellen en was zo'n 600 uur onderworpen aan wrede folteringen. Dit alles onderging hij met een heldhaftig geduld, hij bad voor zijn vervolgers en bemoedigde zijn kampgenoten. Vanwege zijn slechte gezondheid werd hij in 1956 halfdood naar L'viv overgebracht. Tegen verwachting knapte hij weer iets op en zette in L'viv in het geheim zijn bisschoppelijk pastoraat voort. Hij stierf op 2 april 1959 aan kanker. Voor de gelovigen en allen dien hem gekend hebben was hij een heilige bisschop en een martelaar voor zijn katholieke geloof.

Mykola Tsjarnetskyj werd door Paus Johannes Paulus II tijdens zijn reis naar de OekraÔne op 27 juni 2001 (samen met 27 andere martelaren) zalig verklaard.