Z. Dominik Trcka

 

TrckaDominik Trcka werd geboren op 6 juli 1886 in Frydlant nabij Ostravici in de huidige Tsjechische Republiek. Hij trad in het noviciaat van de redemptoristen op 25 augustus 1903. Op 17 juli 1910 werd hij priester gewijd. Hij gaf missies vanuit verschillende huizen van de congregatie. In 1919 werd hij naar West-Oekraïne gestuurd om te werken onder de Grieks-katholieken. Vandaar ging hij naar Oost-Slowakije, waar hij in het bisdom van Presjov een intens missionaire activiteit ontplooide. Hij ging ook over naar de oosterse ritus. Later schreef hij hierover: "Ik dank God dat wij de Goddelijke Liturgie mogen vieren op de wijze en in de taal waarmee de sterren van het Oosten, Cyrillus en Methodius, in onze streken Christus hebben verkondigd." Hij voegde toen ook de naam 'Metodij' toe aan zijn voornaam Dominik. In maart 1935 werd hij benoemd tot apostolisch visitator voor de zusters Basilianessen te Presjov en Uzjhorod. Toen op 23 maart 1946 de vice-provincie van de Grieks-katholieke redemptoristen werd opgericht, werd hij de eerste vice-provinciaal. Hij zette zich geweldig in om nieuwe huizen te stichten en de jonge mensen een goede opvoeding te geven.

In de nacht van 13 op 14 april 1950 hief de communistische Tsjechoslowaakse regering alle religieuze communiteiten op. Pater Dominik werd tot twaalf jaar gevangenis veroordeeld; hij werd aan verschrikkelijke verhoren onderworpen, overdag en 's nachts. Hij stierf in de gevangenis van Leopoldov op 23 maart 1959. Getuigen verklaarden dat hij stierf ten gevolge van de vrieskou in een ijskoude cel waarheen hij gebracht was omdat hij zachtjes een kerstlied had gezongen.

Domini Trcka werd door Paus Johannes Paulus II tijdens zijn reis naar de Oekraïne op 27 juni 2001 (samen met 27 andere martelaren) zalig verklaard.