Zalige Ivan Ziatyk

  

ZyatykIvan (Iwan) Ziatyk werd geboren op 26 december 1899 in Odrekhova in het huidige Zuid-Oost-Polen, Hij volgde het gymnasium in Sjanok en ging toen studeren aan het grootseminarie van het Grieks-katholieke bisdom Peremysl. In 1923 werd hij priester gewijd. Van 1925 tot 1935 was hij prefect van het seminarie en doceerde katechese en dogmatiek.

In 1935 kon hij zijn droom verwezenlijken en trad in bij de redemptoristen. Na zijn noviciaat werd hij naar Stanislawiw gestuurd en vervolgens naar L'viv. Daar doceerde hij dogmatiek en schriftuur in het studentaat van de redemptoristen in Holosko.

In 1946 werd pater Ziatyk samen met alle redemptoristen die zich toen in West-OekraÔne bevonden geÔnterneerd. In januari 1948 werd hij benoemd tot vice-provinciaal en werd hem als vicaris-generaal heel de OekraÔens Grieks-katholieke kerk toevertrouwd. Op 17 oktober 1948 werd hij samen met 30 medebroeders overgebracht naar het grote Studieten-klooster van Univ, waar alle Grieks-katholieke religieuzen van verschillende ordes en congregaties bijeen werden gebracht, Ze moesten daar in een heel kleine ruimte samen leven en zo proberen communiteit te zijn.

Op 24 januari 1950 werd pater Iwan gearresteerd en gevangen gezet, eerst in Zolochiw, toen in L'viv, toen in Kiew, samen bijna twee jaar. In totaal werd hij 72 keer verhoord en zwaar gefolterd. Op 21 november 1951 werd hij tot tien jaar strafkamp veroordeeld en overgebracht naar Ozerlag in SiberiŽ, vlak bij Irkutsk. Ook daar werd hij gemarteld. Op Goede Vrijdag 1952 werd hij wreed in elkaar geslagen; hij stierf kort daarna aan de gevolgen ervan op 17 mei 1952.

Iwan Ziatyk werd door Paus Johannes Paulus II tijdens zijn reis naar de OekraÔne op 27 juni 2001 (samen met 27 andere martelaren) zalig verklaard.