Nieuw project Gent

 

Opstart

 

Het nieuwe provinciaal bestuur heeft in 2005 beslist om een masterplan uit te werken voor de vier regio’s: Vlaanderen, Nederland, Noord-Duitsland en Zwitserland. Dit masterplan had twee grote speerpunten. Enerzijds er voor zorgen dat de oudere en zieke medebroeders  passende opvang en zorg zouden kunnen krijgen. Hiervoor werden seniorenkloosters opgestart in de verschillende regio’s.

Anderzijds was de opdracht om te zoeken naar nieuwe pastorale projecten die het charisma van de redemptoristen toekomstgericht verder vorm zouden kunnen geven. Dit kon door een volledig nieuwe project op te starten of door bestaande projecten te herontwikkelen. Voor de Vlaamse regio is gekozen voor de uitwerking van een volledig nieuw project.

Zie ook de website van Effata: Effata.be.

 

De Voskenslaan – Gent een begrip uit het verleden, drager van een nieuwe toekomst

 

De site van de Voskenslaan leek een unieke locatie om zo’n nieuw pastoraal project vorm te geven. Dankzij de heraanleg van het buurt rond het Sint-Pietersstation en omwille van zijn goede ligging had dit terrein uitzonderlijke troeven. Na een eerste analyse werd al vlug begrepen dat de bestaande gebouwen bewaren geen optie was. Een stafmedewerker werd aangetrokken, een architectenbureau werd ingeschakeld en men startte zowel binnen als buiten de congregatie met een groot beraad. Dit resulteerde in een nieuw stedenbouwkundig project waarbij enkel de oude kerk bleef staan.

 

Een stoel met vier poten…

 

De kans om een nieuwe pastoraal project in het hart van de stad Gent te ontwerpen kon maar lukken als de redemptoristen een gepaste partner vonden. Ze konden rekenen op de enthousiaste steun van de Effata-beweging. Effata is een christelijke basisgemeenschap die zich laat inspirereren door de redemptoristische spiritualiteit en creatief op zoek gaat naar nieuwe wegen binnen de kerk. Deze beide partners zowel de Effatagemeenschap als de redemptoristen vonden elkaar in de uitwerking van een project met vier grote bouwstenen:

  1. Centraal staat de redemptoristische woongemeenschap. Religieuzen en leken vormen het kloppende hart van de site. Ze delen het leven met elkaar door te kiezen om samen te wonen in een eigentijds klooster. Er werd gekozen voor het concept van co-housing: d.w.z. dat er maximaal ruimte is voor gemeenschap en maximaal ruimte voor ieder zijn privacy. De mensen die in de woongemeenschap leven kiezen om de redemptoristische spiritualiteit te beleven, te verdiepen en aan te bieden. In samenwerking met de Broeders van Liefde (begeleid wonen) zullen hier ook enkele mensen met een mentale beperking wonen.
  2. Er is ruimte om te vieren, te bidden en te onthalen. In het hart van de site zal een nieuwe eigentijdse kerk worden gebouwd met bijhorende gebedsruimte. In het onthaal kunnen passanten en geïnteresseerden worden verwelkomd voor passende informatie, een losse babbel of een levensgesprek.
  3. Tevens zal er ook een eigentijds vormings- en kenniscentrum voor zingeving en spiritualiteit worden uitgewerkt. Dit centrum zal zelf initiatieven opzetten voor een breed publiek en ook gastvrijheid geven aan bevriende initiatieven.
  4. Tot slot heeft het project ook een sociale dimensie. Er is ruimte voor 25 studio’s voor mensen die zich opnieuw willen inegreren in de samenleving. Dit project word gedragen en opgevolgd door het centrum algemeen welzijnswerk (CAW) Gent.

 

Stand van zaken en timing

 

Het project wordt samen met andere partners verder ontwikkeld. Zo wordt er  studentenhuisvesting voorzien, appartementen en studio’s. Op dit moment is alles nog in de planningsfase. Een project van deze orde van grootte in ons land ontwikkelen vraagt de nodige vergunningen en de nodige tijd om met de verschillende partners de correcte overeenkomsten te sluiten. Het is de bedoeling om het project zo snel als mogelijk te realiseren.

 

Voor meer info kan u terecht bij Walter Van Wouwe, walter.vanwouwe@me.com of 0032 494 52 99 58.