15 jul 2017: Feest van de Allerheiligste Verlosser

 

punt08

Titelfeest van de Congregatie van de Allerheiligste Verlosser (redemptoristen)

 

Een naam is meer dan een aanspreektitel.

Een naam houdt een opdracht in, een levensprogramma. Je kunt eraan gekend worden.
Je kunt er op afgerekend worden.

Jezus: God redt.
Emmanuël: God met ons.

 

Congregatie van de ‘Allerheiligste Verlosser'. Die naam gaf de stichter van de Congregatie - Alfonsus Maria van Liguori - aan het gezelschap van mannen dat zich voortaan toe zou leggen op de verkondiging van Gods bevrijdende werking onder de mensen. Daaraan worden ze tot op de dag van vandaag herkend, zouden ze te kennen moeten zijn. Mensen die het tot hun taak, roeping en eer rekenen om ieder mens te laten weten en te doen ervaren: je mag er zijn zoals je bent. In Gods ogen ben je goed en aanvaard. Je mag leven als een vrij en bevrijd mens.

 

Ieder jaar op de derde zondag van juli - de dag waarop wij het titelfeest van de congregatie vieren - worden wij herinnerd aan die specifieke zending. Wij, mensen van de redemptie. Wij, gewone christenen zoals ieder die in het spoor van Jezus zijn/haar weg gaat.