Gods menswording: bevestiging van al het geschapene

 

De Menswording is Gods bevestiging van de goedheid van alle geschapen dingen – mens-zijn, vlees en bloed enzovoorts.


Alfonsus zag dit duidelijk in een tijd waarin deze oer-katholieke leer werd uitgedaagd door een dualistische spiritualiteit en cultuur. In deze cultuur riep Alfonsus luid en duidelijk, dat het Woord vlees is geworden – God wordt mens - en dat dit een kracht tot verandering met zich meebrengt, waarvan wij nauwelijks kunnen dromen.


In zijn dagen waren er velen die zich sterk verzetten tegen het opzetten van een kerststal of het zingen van kerstliederen. Alfonsus schreef kerstliederen, stimuleerde het plaatsen van een kribbe en de devotie tot het Kind Jezus. Dit was allemaal een bevestiging van onze geschapen wereld en ons mens-zijn. Het was meer dan Napolitaanse sentimentaliteit.

 

P. Michael Brehl, Generaal Overste van de redemptoristen

 


Ga naar het archief met alle 'Impulsen'