Ontmoeting van provinciale besturen in Wittem

 

Dit jaar worden beslissende stappen gezet om de besluiten van het Generaal Kapittel van 2016 te realiseren. Na de buitengewone visitaties in ons deel van Europa wordt nu gewerkt aan een apostolisch plan voor de Conferentie Europa, dat gepresenteerd wordt in de najaarszittingen van de provinciale kapittels.

Als een tussenstap roept het Generaal Bestuur de provinciale besturen per regio bijeen. Van 3 t/m 5 september waren de besturen van de provincies Dublin, Londen, Wenen-München en St.-Clemens in Wittem samen, plus p. Johannes Römelt, coördinator van de Conferentie Europa, generaal-overste p. Michael Brehl en leden van het generaal bestuur: p. Alberto Eseverri en p. Pedro Lopez. Het was deze dagen een mix van allerlei talen in de pauzes, bij de maaltijden en de avondrecreatie: Nederlands, Duits, Engels, Spaans en zelfs Portugees.

 

 

Op de agenda stond een terugblik op de vijf assemblees en visitaties in het afgelopen najaar in ons taalgebied. De provinciale besturen gaven hun indrukken weer en hun mening over de te stellen prioriteiten. En welke vervolgstappen zijn er nodig, met name over de herstructurering? De discussie werd gevoed door een overzicht van de vorderingen in de Conferentie Europa aangaande vorming, pastoraal en internationale samenwerking. De generaal overste gaf een inkijk in wat er gaande is in de andere conferenties. Besluiten werden niet genomen, maar wel is duidelijk: de fase van vrijblijvendheid is voorbij.

Aansluitend vergadert op 6 en 7 september in Bonn de commissie voor het apostolische en herstructureringsplan voor Europa. Een eerste ontwerp wordt eind november in ons provinciaal kapittel besproken.

 

Geplaatst op: 2018-09-12


Meer nieuws