Generaal overste schrijft brief over bisschoppensynode over jongeren

 

Beste medebroeders, zusters, geassocieerden en vrienden,

 

Groeten uit Rome! Opnieuw stuur ik u een brief, maar deze keer gaat het om de bisschopsynode met het thema Jeugd, Geloof en Roepingenonderscheiding, die op 3 oktober zal beginnen.

 

 

Op zaterdag 15 september publiceerde het Vaticaan de lijst van de deelnemers aan de synode. Er zullen drie redemptoristen als leden van de Synode deelnemen: bisschop Bryan Bayda, C.Ss.R., de Oekraiense bisschop van Saskatoon, Canada; bisschop Ralph Heskett, C.Ss.R., bisschop van Hallam, Engeland; en ikzelf, Michael Brehl, C.Ss.R., vertegenwoordiger van de Unie van Generale Oversten. P. Sabatino Majorano, C.Ss.R., provincie Napels, is benoemd tot adviseur van de synode.

 

Opnieuw heeft paus Franciscus ons verrast in het proces van voorbereiding op de Synode. Zoals u weet, heeft hij het raadplegingsproces uitgebreid van waaruit het Instrumentum Laboris (werkdocument) is voorbereid. Naast het raadplegen van de bisschopsconferenties over de hele wereld, omvatte het proces een online vragenlijst waarop duizenden jongeren reageerden – uit elk continent, van een grote verscheidenheid aan culturen, religies (en 'geen religie'), talen en ervaringen. Paus Franciscus riep ook de speciale pre-synodevergadering van 300 jonge mensen in Rome bijeen met enkele duizenden andere jonge mensen die online meededen. De 300 jongeren  omvatten veel afgevaardigden met verschillende leeftijden en ervaringen die afkomstig waren uit elk continent, uit alle grote wereldreligies en uit verschillende culturen.

 

De voorbereiding op deze synode was een enorme en uitgebreide taak die reeds het proces van onderscheidingsvermogen heeft geïnitieerd. Dit zal de basis vormen voor de discussies op de Synode. Velen van u hebben op de een of andere manier deelgenomen aan het proces en ik dank u daarvoor.

 

In de afgelopen maanden heeft de Unie van Generale Oversten het Instrumentum laboris serieus bestudeerd, vooral tijdens onze Algemene Vergaderingen. Onlangs hebben de tien generale oversten die als leden van de Synode zijn gedelegeerd, dit ook samen voorbereid.

Sinds juli heb ik ook deelgenomen aan bijeenkomsten van redemptoristenjongeren - in Granada in Spanje en in Canandaigua in de VS. Ik ontmoette meer dan 700 jonge mensen en nodigde hen uit om hun reflecties, zorgen en hoop voor de Synode met mij te delen. In augustus ontmoette ik vertegenwoordigers van JUMIRE – redemptoristenjongeren, waaronder een van de afgevaardigden van redemptoristenjongeren op de pre-synodebijeenkomst in Rome. Ik ben ervan onder de indruk hoe belangrijk deze Synode voor zoveel jonge mensen is. Hun verwachtingen zijn hoog.

 

Terwijl we het Instrumentum laboris samen bestudeerden, hebben de generale oversten speciaal aandacht besteed aan de verzoeken die de jongeren tijdens het consultatieproces aan de synode hadden gedaan. Er zijn veel van dergelijke verzoeken - bijna dertien pagina's in samengevatte vorm. Ik nodig u uit om met dit in gedachten het Instrumentum laboris te lezen en erover na te denken.

 

Ik ben vooral getroffen door het verzoek van de jongeren aan de kerk om een overgang te maken van het jeugdwerk voor jongeren naar een pastoraal en evangeliserend jeugdwerk met jongeren. Ze vragen de Synode om enkele suggesties te geven die de hele kerk kunnen helpen om deze overgang te maken. De jonge mensen die deelnamen aan de raadpleging boden ook enkele duidelijke suggesties over hoe dit te doen.

Via de consultatie en het pre-synodeproces vragen jongeren om meer te luisteren en in dialoog te gaan binnen de christelijke gemeenschap. Ze willen zich volledig inzetten voor de evangelisatiemissie van de kerk - maar om dat te doen, vragen ze dat hun stem gehoord wordt. Zij waardeerden het pre-synodeproces, met name de pre-synodevergadering in Rome, en vragen om zo’n soort proces ook in bisdommen te beginnen, evenals in parochies, scholen en lokale gemeenschappen.

 

De jongeren en jongvolwassenen die hebben deelgenomen aan de voorbereiding, dagen de kerk uit om een meer authentieke getuigende gemeenschap te worden - een 'kerkelijke beweging' in de geest van paus Franciscus en Evangelii gaudium. Ze vragen om een dialoog over hun werkelijke zorgen, inclusief de rol en kansen voor vrouwen in de kerk en in de samenleving; seksualiteit en identiteit; maatschappelijke betrokkenheid voor de transformatie van de samenleving en nabijheid tot de armen; ecologie en zorg voor ons gemeenschappelijk huis; het uitreiken naar en insluiten van alle jonge mensen, niet alleen degenen met wie we het eens zijn; en speciale aandacht voor vluchtelingen, migranten, diverse culturen, gevangenen, werkloze jongeren. Ze sporen de Kerk aan om haar beleid van 'zero tolerance' tegen alle vormen van misbruik te versterken. Ze vragen de kerk de radicale verandering en bekering die nodig is om deze dromen waar te maken te ondergaan en structuren te creëren om dit te vergemakkelijken.

 

Als leden van de redemptoristenfamilie en missionarissen die geroepen zijn om het goede nieuws aan de armen te brengen, kunnen we niet doof zijn voor deze verzoeken. In veel delen van de congregatie heb ik het voorrecht gehad om het evangeliserende missionaire werk van redemptoristen en jongeren samen op missie te vergezellen. Laten we doorgaan om te bouwen op deze goede basis en nog meer ruimte te creëren voor authentieke dialoog en missie, onderscheidingsvermogen en begeleiding.

 

Tot slot, mijn broeders en zusters, vraag ik dat elke gemeenschap en ieder van ons dagelijks bidt voor deze Synode, voor ons redemptoristenjongerenwerk en voor paus Franciscus. De Synode opent op 3 oktober en sluit op 28 oktober. Moge het een tijd van genade en hoop zijn en moge het nieuwe wegen bieden voor de hele kerk in solidariteit met onze 'jongere' broeders en zusters.

 

Uw medebroeder in Christus onze Verlosser,

 

Michael Brehl, C.Ss.R.

Generaal Overste

 

Geplaatst op: 2018-09-26


Meer nieuws