Gedenkdag Peerke Donders inTilburg

 

Op 14 januari 2019 werd in het Peerke Donders Park in Tilburg de sterfdag van de zalige Petrus Donders gevierd met een mis waarin abt Denis Hendrickx o.praem. hoofdcelebrant was en pater Henk Erinkveld C.Ss.R. als concelebrant de overweging hield over het Tilburgs “Pirke” wiens prediking vanuit een wastobbe in een arm Tilburgs huisje indrukwekkende proporties heeft aangenomen, omdat hij zichzelf is gebleven en de kinderlijke spontaneïteit heeft bewaard, die goed kon doen vanuit de diepe overtuiging dat elke mens, ongeacht kleur of afkomst, er voor God toe doet. Wellicht lag het aan het tijdstip van een maandagmiddag dat de belangstelling iets tegenviel, maar de deelnemers vonden het een mooie mis. Daarna werd in het Paviljoen het Gouwe Peerke uitgereikt door de gelijknamige stichting. Dit jaar was als werk van barmhartigheid gekozen: gevangenen bezoeken. De drie genomineerde organisaties zetten zich in voor mensen die door omstandigheden vereenzamen of het niet alleen redden en zo "in zekere zin gevangen zitten in een negatieve, soms traumatische situatie". Het Gouwe Peerke werd toegekend aan Slachtofferhulp Tilburg, een organisatie die mensen bijstaat die de gevolgen ondervinden van misdrijf, geweld of misbruik, of getuigen zijn bij een ongeluk, rampen of aanslagen. Het eveneens genomineerde koor Kleurrijke Mama's luisterde de bijeenkomst op met twee liederen. De derde genomineerde organisatie was Humanitas Noord-Brabant. Onder het genot van een drankje was er gelegenheid om na te praten.

Vicepostulator Claudia Peters gaf ’s avonds in een Tilburgse parochie nog een lezing over een proces tot heiligverklaring in het algemeen en dat van Petrus Donders in het bijzonder in het kader van het jaarprogramma over heiligen van die parochie. De lezing was bedoeld als voorbereiding op het bezoek van de parochie aan het museum in het Peerke Donders Park aanstaande zaterdag. De zeer geïnteresseerde luisteraars bleven nog lang vragen stellen. Tegelijk waren zij verbaasd dat zij de eerste parochie waren die om een dergelijke voordracht heeft gevraagd. Voor informatie over de mogelijkheden voor een dergelijke lezing schrijf aan vicepostulator@peerkedonders.nl.

 

Geplaatst op: 2019-01-15


Meer nieuws