Benoeming van zes verantwoordelijken voor schoolpastoraal aan het Collegium Josephinum Bonn

 

Bonn, 09 december 2020

 

Op 8 december 2020 benoemde pater Ludger Wolfert zes toegewijde leerkrachten als verantwoordelijken voor het schoolpastoraat aan het Collegium Josephinum Bonn. Hij deed dit namens provinciaal pater Jan Hafmans. Tina Jahn, Uta Lünebach, Georg Völzgen, Klaus Lang, Jürgen Tenten en Bodo Schwarz zijn voortaan verantwoordelijk voor de conceptuele ontwikkeling en voor de uitvoering van het pastorale aanbod aan de scholen, inclusief de liturgie. Ze hebben daartoe de opdracht van de provincie St. Clemens van de redemptoristen. Ze werken als team samen met de schoolpastor pater Jürgen Langer. De opdracht is geldig tot 1 januari 2025 en kan worden verlengd.

 

 

Geplaatst op: 2021-01-06


Meer nieuws