Academie Clemens Hofbauer

Het charisma van de Redemptoristen verder brengen

"Het Evangelie moet op een geheel nieuwe manier verkondigd worden"
S. Clemens M. Hofbauer (1751-1820)


 

De Academie Clemens Hofbauer is een bundeling van activiteiten binnen de provincie S. Clemens van de Redemptoristen. Het gaat om activiteiten die erop zijn gericht, om het charisma van de redemptoristen te verspreiden onder alle medestanders en medewerkers, om het charisma te verdiepen en om het verder te ontwikkelen. De Academie werkt vooral werken als kennismakelaar. Nieuws en interactiemogelijkheden staan in weblog van de academie: www.clemenshofbauer.wordpress.com.