Effata

 

Effata is een basisgemeenschap die elke zaterdagavond om 18 u 30 samenkomt in de Parel van de Clemenspoort, Overwale 3,  in Gent om samen het Woord te delen en het Brood te breken. Nadien wordt er gezellig nagekaart in de ontmoetingsruimte. De lijfspreuk van deze gemeenschap  is respect voor ieders vrijheid en tegelijk iedereen oproepen om zijn verantwoordelijkheid op te nemen om de gemeenschap mee op te bouwen.

 

Deze basisgemeenschap heeft zich verbonden met de redemptoristen. Naast de wekelijkse viering zijn er nog tal van andere activiteiten. Zo is er een boekenclub, elk woensdagavond het Tabor gebedsmoment, er is een maandelijkse meditatiegroep, een jongerenwerking, catechesewerking, sociale inzet voor Damiaanactie en de Clemensactie, koorwerking enz.

 

De Effatagemeenschap is ook partner in de Clemenspoort  van de redemptoristen in Gent.

 

Voor meer info: www.effata.be