Basisschool college Essen

 

BasisschoolEssenBij deze basisschool zijn de redemptoristen van nabij betrokken zowel op beleidsvlak als op pastoraal vlak. De basisschool telt ongeveer 180 leerlingen en een twintigtal leerkrachten. Sinds drie jaar loopt er ook hier een inspiratietraject waarbij we op een eigentijdse manier de redemptorisitische inspiratie willen integreren in het schoolproces. Eerst hebben alle leerkrachten een inspiratietraject doorlopen. Nadien heeft het inspiratieteam de vertaalslag gemaakt naar de leerlingen.

Er wordt gewerkt rond zeven evangelische grondhoudingen.

 

Meer info: www.vgls-collegeessen.be