College Essen

 

Het college in Essen is verbonden met de redemptoristen zowel op beleidsvlak als op pastoraal vlak. Het telt ongeveer 600 leerlingen en 60 leerkrachten. De aangeboden richtingen hebben allemaal het studiegebied latijn. Dit maakt het college tot een unieke school geÔntegreerd in een groene omgeving.

Leerlingen kijken dankbaar terug op hun college tijd zowel op sociaal vlak als op de gekregen vorming.

Sinds enkele jaren is er ook een pastoraal team actief dat nieuwe wegen zoekt om binnen het schoolgebeuren de christelijke inspiratie te integreren. Op jaarbasis uit zich dat in verschillende activiteiten: wake voor de overledenen, kerstinstuif, bezinningsdagen, gebedsvieringen en inzet voor de derde en vierde wereld. Er loopt ook een inspiratietraject waarbij er wegen worden gezocht om de redemptoristische spiritualitiet binnen de school op een nieuwe manier te integreren in de schoolwerking.

 

Meer info: www.collegeessen.be