Geassocieerden

 

Wat zijn geassocieerden?

                       

Geassocieerden zijn leken die geraakt zijn door het redemptoristisch charisma en dit willen verweven in hun dagelijks leven. Ze proberen te leven als christenen in de samenleving en de kerk. Het is hun persoonlijke keuze en tegelijk is het God die hen raakt en roept. Geassocieerden zijn tochtgenoten. Ze dragen het goede nieuws uit daar waar het leven hen roept: de familie, het werk, de kerk, verenigingen. Tegelijk zoeken ze verbinding met de redemptoristen en met hun evangelische spiritualiteit van verlossing en bevrijding. Ze dragen mee het redemptoristisch charisma uit en verbinden hun engagement met een redemptoristische gemeenschap of project.

 

Voor wie ?


Je leeft en werkt al een tijdje mee in een redemptoristische gemeenschap of project…

Je neemt deel aan een groep verbonden met de redemptoristen…

Je wil leven als christen in het hart van de kerk en de samenleving…

Het redemptoristisch charisma fascineert je…

 

Dan is onze geassocieerdenwerking iets wat je zeker kan boeien.

 

Hoe instappen?


We voorzien op korte termijn bestaande uit acht vormingsdagen. Tijdens deze vormingsdagen maken we kennis met elkaar, de spiritualiteit, de bronfiguren: Alfonsus van Liguori en Clemens Maria Hofbauer, de roeping en missie van de geassocieerden en de werking van de provincie Sint-Clemens.

We kiezen voor een traject waarin we geloof en leven met elkaar verbinden. We ontdekken met elkaar de weg. Tussendoor zal een begeleider met je meegaan. Zo kan je doorheen het traject begrijpen of dit jouw roeping is binnen de kerk met de redemptoristen. Na zo’n jaartraject kan je voor de redemptoristische familie je engagement uitspreken. Dit engagement wordt jaarlijks hernieuwd.


 

Zie hier de kleurenfolder in PDF-formaat.

 

Nog meer informatie

 

Heb je interesse dan kan je contact opnemen met:

Voor Vlaanderen: Walter Van Wouwe, 0494 52 99 58 of w.vanwouwe@stclemens.org

Voor Nederland: Eric Corsius, e.corsius@stclemens.org of Marianne Debets, m.debets@stclemens.org.

Voor Duitsland: P. Ludger Wolfert,  0931 796 56 18, l.wolfert@stclemens.org

 

Er is een apart document waarin het thema geassocieerden wordt uitgewerkt.

Verder kun je ook Communicanda 4 nalezen. Dit is een van de visieteksten over de leken binnen de remptoristische familie.  

Uiteraard bestaat er ook de mogelijkheid voor jonge mannen om als lid toe te treden tot de congregatie (zie roeping, ook voor de contactmogelijkheid).