HEILIGE ALFONSUS DE LIGUORI (1696-1787)

 

Alfonsus Maria de Liguori werd geboren in een adellijke familie in Marianella bij Napels. Hij kreeg een strenge en veeleisende scholing van privťleraren. Al op jeugdige leeftijd gaf hij blijk van talent voor schilderen, speelde klavecimbel en publiceerde een dichtbundel.

Op 16-jarige leeftijd promoveerde hij in het kerkelijk ťn wereldlijk recht en drie jaar later voerde hij zijn eerste proces. In 1723 verloor hij door een intrige een belangrijk proces. Door deze mislukking gedreven besloot hij zijn leven radicaal te wijzigen en ging theologie studeren. Drie jaar later werd hij priester gewijd. Alfonsus was getroffen door de nood van de armen in Napels en ijverde voor hun welzijn.

Door ziekte zag hij zich gedwongen een tijdje de stad uit te gaan. In het bergdorpje Scala in de buurt van Amalfi zag hij dat de arme bevolking verstoken was van de blijde boodschap van het evangelie. In de hoop hierin te kunnen voorzien, richtte hij met zuster Maria Celeste Crostarosa in 1731 de congregatie van de redemptoristinnen op. Een jaar later stichtte hij de mannelijke tak, de congregatie van de redemptoristen.

In 1762 werd hij - ondanks zijn tegensputteringen - bisschop van Sant'Agata dei Goti bij Napels. Veel aandacht besteedde hij aan het opkrikken van het moreel besef van de priesters in zijn bisdom en hij had grote zorg voor de armen.

Zijn laatste levensjaren was Alfonsus half doof en blind; door jicht was hij aan een rolstoel gekluisterd en soms bedlegerig. Hij heeft 111 publicaties op zijn naam staan, vooral op het gebied van de moraaltheologie. Hij predikte vooral een barmhartige God, naar de wapenspreuk van de redemptoristen: ĎBij hem is overvloedige verlossingí.

Pater Alfonsus Maria de Liguori werd in 1839 heilig verklaard.

In 1871 werd hij tot kerkleraar verheven en in 1950 tot patroon van de biechtvaders en de moraaltheologen.

Zijn feestdag is op 1 augustus.


Hier vindt u muziek, die de H. Alfonsus componeerde. 
 

En hier een Engelstalige video van de generaal overste over Alfonsus.