ZALIGE VICTORIANO CALVO LOZANO (1896-1936)

 

Víctor (Victoriano) Calvo Lozano werd in 1896 geboren in Horche (Guadalajara). Door een volksmissie maakte hij kennis met de redemptoristen. Duidelijk geneigd naar het geestelijke leven, wilde hij priester worden, maar hij ondervond in die wens veel tegenwerking van zijn familie, die wilde dat hij op de boerderij zou werken.

Na zijn militaire dienstplicht vervuld te hebben, trok hij de stoute schoenen aan en verliet zijn familie om zich aan te melden bij de redemptoristen in Nova del Rey.

Hij begon in 1920 met het noviciaat en nam de naam Victoriano aan. In 1921 werd hij overgeplaatst naar het klooster van Cuenca, waar hij als klerk en portier werkte. Hoewel hij geen schoolopleiding had gevolgd, had hij een aangeboren gevoel voor cultuur.

Broeder Victoriano leidde een leven van ascese en meditatie. Zijn superieuren stonden toe dat hij geestelijk begeleider werd van jonge vrouwen, voor wie hij een serie van retraites schreef en andere werken.

In de zomer van 1936 werden in de uitgebroken Spaanse Burgeroorlog priesters en religieuzen vervolgd. Op 10 augustus werd hij met zijn confrater José Javier Gorosterrazu Jaunarena en andere religieuzen gearresteerd door de milities van het Volksfront, die hen op weg naar de begraafplaats van Cuenca door het hoofd schoten.

Zijn stoffelijke overschot kwam terecht in het massagraf bij zijn confraters en werd in 1940 opgegraven.

Broeder Victoriano Calvo Lozano werd in 2013 zalig verklaard.

De feestdag van de 'martelaren van Cuenca' is op 6 november.