Zalige Maria Celeste Crostarosa (1696-1755)


Maria Celeste Crostarosa werd geboren in Napels in een adellijke familie en kreeg bij haar doop de naam Julia. Ze had als kind al religieuze gevoelens.
Op 17-jarige leeftijd deed zij de gelofte van zuiverheid. In 1718 trad Julia in de Karmel van Nola in en een jaar later deed ze haar geloften. Ze werd novicemeesteres en kreeg later ook de zorg voor de meisjes die een opleiding kregen in het klooster. Door onenigheid met de eigenaresse van de grond waarop het klooster gevestigd was, moest het in 1723 worden opgeheven.
Op verzoek van hun geestelijk leidsman Pater Thomas Falcoia gingen Julia en haar beide zussen (die ook ingetreden waren) naar een onderkomen klooster van de Visitandinnen in Scala om deze gemeenschap nieuw leven in te blazen. In dit klooster zouden de zussen hun noviciaat overdoen. Daarbij nam Julia de naam Maria Celeste aan.
Op 25 april 1725 kreeg zuster Maria Celeste het visioen dat God door haar een nieuwe orde wilde stichten. Ze nam deze opdracht aan, maar kreeg veel tegenwerking; ze kwam in contact met Alfonsus de Liguori die aanvankelijk zeer wantrouwig stond tegenover de ‘geïllusioneerde zienster’. In 1731 werd dan toch de orde van redemptoristinnen gesticht en gingen de zusters over naar de nieuwe regel.
Nadat zij op grond van een visioen Alfonsus de Liguori ervan had overtuigd dat er een mannelijke tegenhanger moest komen, stichtte hij de ‘Congregatie van de Allerheiligste Verlosser’, ook wel de redemptoristen genaamd.
Maar de tegenwerking bleef en zuster Maria Celeste was gedwongen te vertrekken. Uiteindelijk begon ze in 1738 opnieuw met een klooster in Foggia. Ze heeft een autobiografie en mystieke werken achtergelaten.
Zuster Maria Celeste Crostarosa werd in 2016 zalig verklaard.

Haar feestdag is op 11 september.