HEILIGE CLEMENS MARIA HOFBAUER (1751-1820)

 

Johannes Hofbauer werd in Tasswitz geboren, gelegen in het huidige Tsjechië. Op jonge leeftijd stierf zijn vader. Hij wilde priester worden, maar zijn moeder kon de studie niet betalen. Na een voetreis naar Rome werd hij werkstudent en bakkersknecht in de Abdij Klosterbruck, dicht bij zijn geboorteplaats. Vanwege een oorlog trok hij zich terug als kluizenaar en nam de naam 'Clemens Maria' aan. Dankzij de hulp van weldoensters kon hij theologie studeren in Wenen. Op een reis naar Rome kwam hij in aanraking met de redemptoristen en sloot zich als eerste niet-Italiaan bij hen aan.

Van 1787 tot 1808 was hij verbonden aan de St.-Bennokerk te Warschau. Hij begon er een armenopvang, een weeshuis en Latijnse school; hij droeg zorg voor de theologische vorming van kloosterlingen. Tussendoor probeerde Clemens elders in Europa kloosters van de congregatie te stichten, vooral in Zwitserland en in Zuid-Duitsland. Deze pogingen mislukten de een na de ander. Nog hopelozer werd het voor hem, toen Napoleon zijn klooster te Warschau ophief. Hij werd met zijn medebroeders weggejaagd.

Clemens keerde terug naar Wenen en pakte daar zijn pastorale werk weer op om de geloofszin te herstellen. Hij verzamelde geleerden en kunstenaars om zich heen; kerkleiders en kroonprins Ludwig vroegen hem om advies en zo kreeg hij ook invloed op het verloop van het Weens Congres (1814-1815).

Hij stierf op 15 maart 1820, de dag dat de redemptoristen officieel werden toegelaten in Oostenrijk.

Pater Clemens Maria Hofbauer werd in 1909 heilig verklaard. De heilige Clemens is uitgeroepen tot ‘stadspatroon van Wenen’. Vanwege de grote tegenslagen in zijn leven wordt hij 'patroon van hopeloze zaken' genoemd.

Zijn feestdag is op 14 maart.