ZALIGE PEDRO ROMERO ESPEJO (1871-1938)

 

Pedro Romero Espejo werd geboren in Pancorbo (Burgos). Hij maakte al op jonge leeftijd kennis met de redemptoristen door een volksmissie. Daartoe geÔnspireerd ging hij naar het juvenaat in El Espino. Hij legde zijn geloften af in 1889 en ging vervolgens naar het seminarie in Nava del Rey. Zijn priesterwijding volgde in 1896, waarna hij werd ingezet voor de volksmissies, ondanks zijn verlegenheid en beperkte kwaliteiten voor de prediking en het pastoraat. Hij wijdde zijn leven aan een religieus leven van meditatie, gebed en versterving en was in zijn armoede een voorbeeld voor anderen.
Hij was vervolgens aangesloten bij de kloosters in Astorga en Madrid tot hij werd overgeplaatst naar Cuenca. 

Met het uitbreken van de Spaanse Burgeroorlog in 1936 werd hij gedwongen om het klooster te verlaten en onder te duiken bij een plaatselijke familie. Om te ontsnappen aan de aandacht van de vervolgers en toch pastoraal werk te blijven doen, koos hij ervoor om te bedelen in de straten van de stad.

Meerdere malen werd hij door de milities vervolgd; uiteindelijk werd hij in mei 1938  gearresteerd en gevangen genomen. Hij stierf in de gevangenis aan dysenterie. Hoewel hij niet direct gedood is, werd toch zijn martelaarschap erkend.

Pater Pedro Romero Espejo werd in 2013 zalig verklaard.

De feestdag van de 'martelaren van Cuenca' is op 6 november.