ZALIGE METODIJ DOMINIK TRCKA (1886-1959)

 

Dominik Trcka werd geboren op 6 juli 1886 in Frydlant nabij Ostravici in de huidige Tsjechische Republiek. Hij trad in het noviciaat van de redemptoristen in 1903. Op 17 juli 1910 werd hij priester gewijd. Hij gaf missies vanuit verschillende huizen van de congregatie. In 1919 werd hij naar West-Oekraïne gestuurd om te werken onder de Grieks-Katholieken. Vandaar ging hij naar Oost-Slowakije, waar hij in het bisdom van Presjov een intense missionaire activiteit ontplooide. Hij ging ook over naar de oosterse ritus. Later schreef hij hierover: "Ik dank God dat wij de Goddelijke Liturgie mogen vieren op de wijze en in de taal waarmee de sterren van het Oosten, Cyrillus en Methodius, in onze streken Christus hebben verkondigd." Hij voegde toen ook de naam 'Metodij' toe aan zijn voornaam Dominik.

In maart 1935 werd pater Trcka benoemd tot apostolisch visitator voor de zusters Basilianessen te Presjov en Uzjhorod. Toen op 23 maart 1946 de viceprovincie van de Grieks-Katholieke redemptoristen werd opgericht, werd hij de eerste viceprovinciaal. Hij richtte nieuwe huizen op en zette zich in om jonge mensen een goede opvoeding te geven.

In de nacht van 13 op 14 april 1950 hief de communistische Tsjecho-Slowaakse regering alle religieuze communiteiten op. Pater Tr?ka werd aan verschrikkelijke verhoren onderworpen, overdag en ’s nachts; beschuldigd van spionage werd hij  veroordeeld tot twaalf jaar gevangenis.

Hij stierf in de gevangenis van Leopoldov op 23 maart 1959. Getuigen verklaarden dat hij stierf ten gevolge van de vrieskou in een ijskoude cel waarheen hij gebracht was omdat hij zachtjes een kerstlied had gezongen.

Pater Metodij Dominik Trcka werd in 2001 zalig verklaard.

Zijn feestdag is op 25 augustus.