ZALIGE VASYL VSEVOLOD VELITSJKOVSKYJ (1903-1973)

 

Vasyl Vsevolod Velitsjkovskyj werd geboren op 1 juni 1903 in Stanislaviv. In 1920 ging hij naar het theologisch seminarie van Lviv. Daar leerde hij de redemptoristen kennen en zo trad hij als diaken bij hen in en werd op 9 oktober 1925 priester gewijd. Meer dan 20 jaar gaf hij missies aan de eenvoudige bevolking van OekraÔne.

Hij zette zijn werkzaamheden voort, ook gedurende de eerste Sovjetbezetting. De regering durfde hem niet aan te pakken uit angst voor de reacties van het volk, zo groot was zijn faam.

Samen met de Grieks-Katholieke bisschoppen werd hij op 11 april 1945 gearresteerd. Daarna volgde een proces in Kiev van bijna twee jaar. Hij werd ter dood veroordeeld. Terwijl hij wachtte op zijn terechtstelling wijdde hij zich aan zijn medegevangenen. De straf werd omgezet in tien jaar werkkamp in de kolenmijnen. In 1955 kwam hij vrij, lichamelijk totaal uitgeput. Hij ging terug naar Lviv, waar hij in het geheim zijn pastoraat uitoefende. 

In 1959 werd hij door Rome benoemd tot 'bisschop van de Zwijgende Kerk', maar vanwege de godsdienstige onderdrukking in de Sovjet-Unie kon hij pas vier jaar later in 1963 in Moskou in een hotelkamer door Bisschop Slipyj in het geheim bisschop worden gewijd.

In januari 1969 werd hij weer gearresteerd en tot drie jaar opsluiting veroordeeld. Na een paar maanden ontdekte men dat hij een zware hartkwaal had, met bronchitis en longontsteking.

Op 27 januari 1972 kwam hij vrij. De Sovjetautoriteiten verboden, dat hij naar Lviv terugkeerde. Hij vertrok naar Canada, waar hij op 30 juni 1973 gestorven is.

Pater Vasyl Vsevolod Velitsjkovskyj werd in 2001 zalig verklaard.

De feestdag van de OekraÔense martelaren is op 27 juni.