Klooster Wittem

 

Klooster Wittem is een actieve leef- en werkgemeenschap in het Zuid-Limburg (NL). In het klooster woont een communiteit van paters en broeders redemptoristen. Ook enkele leken maken hier deel van uit.

Klooster Wittem is sinds begin 20e eeuw bekend als bedevaartsplaats voor de broeder-redemptorist Gerardus Majela. De laatste decennia heeft het zich ontwikkeld tot een veelzijdige plek voor pastoraat en christelijke inspiratie. Het biedt mensen in een breed spectrum van religieuze en culturele activiteiten gelegenheid om in contact te komen met de christelijke traditie.

Daarnaast zijn de kerk en kapelruimte een plaats van stilte, gebed en inkeer.

De monumentale Kloosterbibliotheek wordt gebruikt voor lezingen, tentoonstellingen en culturele uitvoeringen. Een andere belangrijke activiteit is de Kloosterboekwinkel met een breed aanbod van boeken of kerkelijk en religieus gebied.

De verantwoordelijkheid voor alle (pastorale) activiteiten is sinds een aantal jaren in handen gegeven van leken onder de verantwoordelijkheid van de Stichting Redemptio, waarbij de redemptoristen nauw betrokken zijn.

 

Zie verder: www.kloosterwittem.nl