Kloostergemeenschappen


De meeste redemptoristen in de Provincie St. Clemens wonen in kloosters. Er zijn een twintigtal kloosters in de provincie, ieder met een eigen geschiedenis en karakter.
 

Kloosterkerken en bedevaartsplaatsen

 

Aan een aantal redemptoristenkloosters zijn ook parochies verbonden. Het pastorale werk concentreert zich dan vaak rond de kloosterkerk met bijv. biecht- en gesprekspastoraat, liturgie en een bescheiden cursusaanbod. Dat geldt ook voor kloosters die een kleinere of grotere bedevaartsplaats beheren. Vaak hebben deze plaatsen een regionale functie. Verschillende medebroeders verlenen vanuit deze kloosters assistenties in omliggende parochies, ziekenhuizen en verzorgingshuizen.
 

Pastoraat in de diaspora

 

Een aantal redemptoristenkloosters in Duitsland heeft altijd een belangrijke rol gehad in het zgn. 'pastoraat in de diaspora'. Hierbij gaat het om ondersteuning van katholieken in een overwegend niet-katholieke streken, waar katholiek-zijn niet vanzelfsprekend is. Op dit moment geldt dat nog voor onze kloosters in Salzgitter (Nedersaksen) en Heiligenstadt (een katholieke streek in Thüringen). Hier werken een groot aantal medebroeders in allerlei pastorale functies in o.a. ziekenhuizen, caritas, parochies en opleidingen.
 

Seniorenkloosters

 

Een nieuwe ontwikkeling in de laatste jaren is de oprichting van zgn. seniorenkloosters. Hier wonen vooral oudere medebroeders als een eigen communiteit in een deel van een groter senioren- of verzorgingshuis. De dagelijkse zorg voor bijv. het gebouw en personeel is dan uitbesteedt aan de organisatie waarvan men huurt. Ook heeft de communiteit niet meer een gezamenlijke pastorale verantwoordelijkheid. Individuele bewoners zijn - zolang hun gezondheid dat toelaat - nog vaak op persoonlijke titel pastoraal actief.

 

Divers pastoraal werk

 

In de meeste kloosters zijn ook redemptoristen actief in een pastoraal werkveld buiten het klooster, zoals in parochies, onderwijs, gevangeniswezen of bij zustercongregaties. Dat geldt ook voor de redemptoristen die zelfstandig wonen, buiten een klooster. Vaak onderhouden ze wel een nauwe band met een redemptoristenklooster in de buurt.


Noodgevallenpastoraat
Sinds een groot aantal jaren zijn de Duitse redemptoristen betrokken bij het zgn. noodgevallenpastoraat (´Notfallseelsorge´) en pastoraat voor brandweer en reddingsdiensten. Het gaat dan om individuele paters in verschillende kloosters. Het is karakteristiek voor dit werk dat iedereen ook in een brandweerploeg, reddingsploeg of oecumenisch verband ingeschakeld is. 

Telefonische hulpdienst Trier
De redemptoristen in Trier zijn nauw betrokken bij verschillende telefonische hulpdienst (TelefonSeelsorge). Ze hebben vanaf 1975 deze dienst (biecht-, gesprek- en telefoonpastoraat), die valt onder het bisdom Trier, opgebouwd. Er werken vier medebroeders en ruim zeventig vrijwilligers mee. Zie verder: www.telefonseelsorge-trier.de