Leken en redemptoristen

 

Dit jaar is het vijftig jaar geleden dat het Tweede Vaticaans Concilie begon. Dat wordt op allerlei manieren herdacht. Een van de grote verworvenheden van dit Concilie was en is, dat de christengelovigen-leken een volwaardige rol vervullen in de kerk. Ook de religieuzen hebben de deelname van de leken aan de evangeliseringstaak van de kerk als een teken van de tijd verstaan. De redemptoristen voeren jaren lang een actief beleid om de leken in hun leven en werk te betrekken: als partners, als werknemers, als deelgenoten aan hun spiritualiteit, als mede-erfgenamen van het charisma van de H. Alfonsus en de H. Clemens. In elk deel van de wereld krijgt dit op een eigen wijze vorm, aangepast aan de eisen van plaats en tijd.

 

Leken kunnen in de provincie St.-Clemens hun band met de redemptoristen o.a. vormgeven door het aangaan van een associatie.


Daarnaast zijn er ook zgn. leken-groepen actief die zich met het werke en charisma van de redemptoristen verbonden voelen. Ze zijn vooral te vinden bij verschillende plekken waar redemptoristen actief zijn of waren. Dei groepen vormen gezamenlijk weer een netwerk.