Missie in Libanon


De missie in Libanon is in mei 2017 overgedragen aan de redemptoristenprovincie Liguori in India.


Zie hier een korte presentatie van de missie (in het Engels).