Redemptorist Volunteer Ministries

 

Redemptorist Volunteer Ministries (RVM), is de vrijwillige dienst van de redemptoristen in Duitsland. Het geeft jongeren en jongvolwassenen de gelegenheid om tijd voor andere mensen te investeren en daarbij zelf nieuwe ervaringen op te doen.

 

RVM omvat vrijwilligers van verschillende redemptoristenprojecten in het buitenland. Op uitgekozen plaatsen werken jonge mensen voor de armen of ze engageren zich voor jongeren. Deze tijdelijke medewerk(st)ers hebben een christelijke achtergrond en leven en werken mee vanuit een religieuze motivatie. We vinden het belangrijk, dat we jonge mensen die met ons redemptoristen contact hebben, mogelijkheden voor een bijzonder engagement geven. Met RVM kunnen we deze jonge mensen religieuze en sociale ervaringen geven in de context van de redemptoristen als een internationale gemeenschap. En zo hun een dienst bewijzen voor hun rijping en ontwikkeling als mens en als christen.

 
Het leven van de gemeenschap is het uitgangspunt voor de bezigheden. De communiteiten van de verschillende projecten onderscheiden zich daarbij van plaats tot plaats. Alle plaatsen hebben toch gemeen dat er waarde gelegd wordt op samenwerking en teamwerk en dat  het geloof en het gebed de basis is van de gemeenschap in leven en werken..
 
Zie voor meer informatie de eigen website: www.rvm-volunteering.org.